Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Personele zaken

Onderstaand vind je behalve informatie soms ook tools die je kunt gebruiken bij het maken van bepaalde berekeningen. Je hebt Excel nodig om met de tools te kunnen werken. De berekeningen zijn indicatief. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Medewerkers werkzaam bij een bestuur aangesloten bij Onderwijsbureau Meppel hebben inloggegevens voor MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. Zij kunnen alleen nog digitaal dienstreizen/onkosten/reiskosten woon-werkverkeer declareren via de juiste tegel in OSS of Visma. (Papieren) formulieren op deze site zijn bedoeld voor mensen die geen dienstverband bij een bestuur hebben en daardoor niet via MijnOnderwijsbureau kunnen declareren.

AOV en WIA

Belangrijke informatie voor wie nog geen aanvullende verzekering heeft bij arbeidsongeschiktheid en werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs!

Hoe zit het met jouw inkomen als je arbeidsongeschikt wordt? De sociale zekerheid staat op dat punt behoorlijk onder druk. Als je arbeidsongeschikt raakt kan je inkomen na 2 jaar flink afnemen, zelfs tot bijstandsniveau. Een WIA-uitkering of arbeidsongeschiktheidspensioen vult je inkomen vaak onvoldoende aan waardoor het moeilijk kan worden vaste lasten te betalen. Vooral als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos wordt, kan je inkomen op termijn fors dalen. Daarom is een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid van groot belang.

Namens je werkgever biedt Onderwijsbureau Meppel jou -in samenwerking met Loyalis- een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Hiermee voorkom je dat je inkomen fors daalt bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering garandeert een aanvulling tot minimaal 70% van je inkomen.

Loyalis biedt de volgende producten:
AOV Compleet met een dekking bij volledige en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Gedeeltelijk met een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Volledig met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd stopt de uitkering.

Waarom Loyalis?
Loyalis biedt passende aanvullende zekerheid op collectieve regelingen. Loyalis kent als geen ander de arbeidsvoorwaarden bij overheid en onderwijs. Dat stelt hen in staat om er voor te zorgen dat jouw verzekering een echte aanvulling is. Je bent nooit onderverzekerd en betaalt niet onnodig premie. Direct belastingvoordeel: de premie wordt maandelijks op jouw brutosalaris ingehouden

Voor meer informatie: www.loyalis.nl Je kunt via deze site berekenen hoeveel premie je gaat betalen en wat de aanvulling op het inkomen wordt bij de verschillende producten.

Cafetariaregeling woon-werkverkeer PO

De werkgever streeft er naar om zijn werknemers in de gelegenheid te stellen keuzes te kunnen maken uit een flexibel pakket arbeidsvoorwaarden. Zo’n flexibel pakket of onderdelen daarvan worden vaak aangeduid als 'cafetariaregeling'. De kern van de cafetariaregeling woon-werkverkeer is, dat de werknemer kan profiteren van een onbelaste vergoeding van € 0,21 per kilometer. De reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer conform de cao wordt hierop in mindering gebracht.

Lees meer 

Video: aanvraag Cafetariaregeling

Declaraties

In OSS of Visma vind je een tegel om declaraties in te dienen. Vergeet niet om ook je bonnetjes te uploaden bij je aanvraag.
De door jouw ingediende declaraties worden met je salaris uitbetaald.

Is je declaratie nog niet uitbetaald?
Meestal is de oorzaak dat het aanvraagformulier wel is ingevuld, maar niet is verstuurd. De aanvraag staat dan in OSS of Visma nog onder het tabblad ‘te doen’ (OSS) of 'Declaratie indienen' (Visma) met status ‘indienen’ en wordt daardoor nog niet door ons verwerkt.

Hoe weet ik of ik de aanvraag heb ingediend? 
Klik in OSS in het menu links op de knop ‘te doen’. Staan hier aanvragen of declaraties? Klik deze dan aan en volg de instructies op je scherm. Om de aanvraag echt in te sturen moet je op de knop ‘verzenden’ klikken.

Hoe kan ik zien wat de status van mijn declaratie is? 
Als je een declaratie hebt verzonden, kun je onder de knop ‘Gedaan’ jouw ingediende declaratie terugvinden. Door te klikken op het ‘+’ teken links van de declaratieregel kun je deze uitvouwen en de status van je declaratie volgen. Een ingediende declaratie dient altijd eerst nog te worden gefiatteerd door een leidinggevende. Daarna verwerkt Onderwijsbureau Meppel de declaratie en wordt deze uitbetaald.

Declaraties - personeel niet in loondienst (reiskosten, onkosten, VOG)

Ben je niet (meer) in loondienst en heb je dus geen MijnOnderwijsbureau-account (zoals oud-medewerkers, vrijwilligers, leden ouderraad e.d.)? Dan kun je gebruik maken van deze declaratieformulieren voor onkosten of reiskosten.

Ben je wel in loondienst bij een bestuur, dan dien je de declaratieaanvraag in via MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. Papieren aanvragen worden niet verwerkt.

Declaratieformulier onkosten

Declaratieformulier reiskosten

Declaratieformulier VOG

Fietsplan

Het fietsplan is voor medewerkers werkzaam in het primair onderwijs. Een fietsplan wordt in het algemeen door werkgevers ingevoerd om medewerkers te stimuleren om naar het werk te fietsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de fiscale regelgeving die het mogelijk maakt voor medewerkers om – via de werkgever – met belastingvoordeel een nieuwe fiets te kopen.

Vraag bij je bestuur na of zij gebruik maken van dit fietsplan of afwijkende afspraken hebben.

Lees meer

(aanvullend) Geboorteverlof

Geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof wordt ook wel kraam-, vaderschaps- of partnerverlof genoemd.
De medewerker kan deze dagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen vijf weken na de geboorte van het kind (cao PO artikel 8.6 l), tenzij er sprake is van zomervakantie.
De partner had al recht op bevallingsverlof zolang de bevalling duurt (over het algemeen één dag) wegens ‘bevalling partner’ (cao PO artikel 8.6 k).

Ook kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen, dit is maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Vereiste is dat je eerst het standaard geboorteverlof (één keer de werkweek) opgenomen hebt.

Tijdens het aanvullend verlof wordt 70% van het maximumdagloon doorbetaald (door het UWV).
In het PO wordt het salaris door de werkgever aangevuld tot 100% (artikel 8.l k) op voorwaarden van de cao PO.
In het VO is er sprake van een uitbetaling van het salaris tot 70%.

De medewerker (PO) vraagt het geboorteverlof en het aanvullende geboorteverlof aan bij de leidinggevende middels de tool ‘geboorteverlof’

Geboorteverlofberekening PO 2020

Jubileumgratificatie

De regels voor een jubileumgratificatie zijn vastgelegd in de cao.

Berekening jubileumgratificatie PO-VO

Loonheffing

Een loonheffingsformulier (loonbelastingverklaring) is een formulier van de Belastingdienst waarop je aan kunt geven of je de loonheffingskorting wel of niet wil laten toepassen. Op de website van de Belastingdienst lees je er meer over.

Wil je de loonheffingskorting wijzigen? Dit kan via OSS of Visma. Gebruik hiervoor de tegel ‘Wijzigen loonheffingskorting’.
Je kunt via deze tegel aangeven per wanneer de loonheffingskorting wel of niet moet worden toegepast.

Loonheffingsformulier 

Netto salaris

Hoe werkt de tool?

Als je de werktijdfactor (wtf) wijzigt dan kun je met de tool ‘berekening netto salaris’ zelf uitrekenen wat je salaris - behorende bij de nieuwe wtf - wordt. Ook als je onbetaald verlof of ouderschapsverlof opneemt kun je uitrekenen wat je salaris zal worden. Je neemt van je huidige salarisspecificatie alle gegevens exact over in de tool totdat de uitkomst van de tool gelijk is aan de salarisspecificatie.
Vervolgens pas je de wtf aan of voer je de wtf van de korting in. Hierna berekent het programma het nieuwe salaris. Als je het salaris per 1 augustus wilt berekenen, dan dien je rekening te houden met je salarisperiodiek (zolang het maximum in de salarisschaal nog niet bereikt is).

Berekening netto salaris PO

Ouderschapsverlof

Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als je recht hebt, dan krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Uitgangspunt is het aantal werkuren per week dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Ga je meer of minder uren werken en heb je nog ouderschapsverlof over? Dan is een nieuwe berekening nodig van het aantal uren verlof waar je nog recht op hebt. Want het verlof hangt af van het aantal uren dat je per week werkt.

Primair Onderwijs
Onderstaande informatie is voor medewerkers werkzaam in het primair onderwijs. De berekening kun je eventueel samen met je directeur dan wel met een medewerker van het bestuurskantoor invullen. Vervolgens kun je met de tool 'berekening netto salaris PO' (zie onderwerp Netto salaris) berekenen hoeveel het verlof gaat kosten.
In de tool staan rode driehoekjes waaronder de uitleg per regel.
Informatie ouderschapsverlof PO  
Hier ga je naar de berekeningen voor betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Voortgezet Onderwijs
Onderstaande informatie  is voor medewerkers werkzaam in het voortgezet onderwijs.
In de tool staan rode driehoekjes waaronder de uitleg per regel.
Informatie ouderschapsverlof VO
Hier ga je naar de berekeningen voor betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Kinderopvang
Onderstaande informatie is voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang.
In de tool staan rode driehoekjes waaronder de uitleg per regel.
Informatie ouderschapsverlof KOV
Hier ga je naar de berekening waar je je ouderschapsverlof kunt berekenen
Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij verlof  
Aanvraagformulier Bescherming bij verlof

 

Personeelsgegevens

Wanneer je voor de eerste keer in dienst treedt bij een schoolbestuur in het primair of voortgezet onderwijs dat bij Onderwijsbureau Meppel is aangesloten dien je een aantal gegevens aan te leveren zodat het bureau zorg kan dragen voor een correcte salarisuitbetaling.

Formulier Personeelsgegevens

Reiskosten

Je kunt een vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen (via MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma met de tegel Reiskosten Woon-Werkverkeer) wanneer je meer dan 7.1 km (PO) en 8 km (VO) reist. Het gaat dan om de enkele reis.

De vergoedingstabel reiskosten woon-werkverkeer staat in de cao.  De cao die voor jou geldt, kun je vinden via deze link.

Bij een wijziging van het aantal kilometers of het aantal reisdagen geef je de wijziging via hetzelfde formulier in MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma aan ons door. Dit geldt ook als je gaat werken op een andere school: zeer waarschijnlijk moet je dan ook de reisafstand aanpassen.

Ben je invaller, dan kunnen de reiskosten achteraf worden ingediend via de optie 'Declaratie reiskosten indienen'.

Instructiefilmpje Aanvragen reiskosten

Reiskosten tijdens zomervakantie

In het primair onderwijs (PO) geldt de cao PO (artikel 7.2 lid 7). Daarin staat dat de reiskosten woon-werkverkeer niet in de maanden juli en augustus worden uitbetaald (zomervakantie en kerstvakantie = 8 weken). Dit geldt voor onderwijzend personeel en directie. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat alleen de maand juli geen reiskosten wordt vergoed.

In het voortgezet onderwijs (VO) wordt er 12 maanden reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald op basis van 10 maanden (directie en OP) en 11 maanden (OOP) reizen.

Vakbondscontributie

Leerkrachten en OOP-ers
In de cao PO (artikel 7.4 en bijlage VIII) en de cao VO (artikel 13.2) wordt de mogelijkheid geboden om voor het voldoen van de vakbondscontributie de eindejaarsuitkering in te zetten. Dit betekent dat voor het bedrag van de vakbondscontributie de bruto eindejaarsuitkering netto mag worden uitbetaald. Het resterende bedrag van de eindejaarsuitkering wordt vervolgens normaal belast. Jouw aanvraag hiervoor kun je indienen in MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. Je gaat hiervoor naar het tabblad ‘declaraties’ en kiest voor de tegel ‘uitruil vakbondscontributie’.

Om tijdige verwerking te garanderen dient de aanvraag vóór 1 november aanstaande bij ons te zijn aangeleverd. Voor PO geldt bovenstaande regeling alleen voor de vakbonden genoemd in bijlage VIII van de cao PO. Jouw vakbond voorziet je van het noodzakelijke formulier dat je moet uploaden.

Schoolleiders
Schoolleiders die het formulier voor de vakbond aanleveren via Mijnonderwijsbureau dienen op het formulier aan te geven welk bedrag als vergoeding werkgever reeds is betaald. Dit additionele deel dient via het formulier dienstreis- en onkosten te worden doorgeven. Het additionele deel wordt netto vergoed en het niet-additionele deel wordt via de cafetariaregeling uitgeruild. Graag ontvangen we de vakbondsformulieren voor de sluiting van december via MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. Na de sluiting van december kan de uitruil niet meer worden toegepast.

Verhuiskosten

In de cao staat beschreven dat de regelgeving met betrekking tot de verhuiskostenvergoeding op bestuursniveau dient te worden vastgesteld. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Lees meer

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Vraag bij je bestuur na of je de Verklaring omtrent gedrag zelf aan moet vragen of dat het bestuurskantoor dit verzorgt.

Door op de link https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/aanvragen te klikken kom je op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waar informatie staat over hoe en waar je een Verklaring omtrent gedrag kunt aanvragen.
Bij je benoeming mag de Verklaring omtrent gedrag niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum dat de werkzaamheden aanvangen.

De kosten die je maakt kun je declareren door via de website van Onderwijsbureau Meppel in te loggen op MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. In Self Service ga je naar het tabblad 'declaraties'. Kies de tegel 'declaratie onkosten/dienstreizen'. Hier kun je de kosten van de aanvraag declareren. Het betalingsbewijs dien je als bijlage toe te voegen.

Werkgeversverklaring

In MijnOnderwijsbureau/Oss of MijnObM | Visma vind je de tegel werkgeversverklaring waarmee je deze digitaal kunt aanvragen (AVG Proof).

Wanneer je een tijdelijke aanstelling en/of uitbreiding hebt, vragen wij de intentieverklaring op bij het bestuur/school. Zodra de intentieverklaring vanuit het bestuur/school ontvangen is, wordt  de werkgeversverklaring verder afgehandeld. Je ontvangt via de mail bericht wanneer deze verklaring  klaarstaat in jouw account.

Zwangerschapsverlof

In het primair en voortgezet onderwijs heb je, wanneer je zwanger bent, recht op maximaal 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je dus in ieder geval 16 weken verlof.

Berekening zwangerschapsverlof 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.