Over onsOnze dienstverleningVraagbaak

x

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisSalarisstrookMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCAONieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Personele zaken

Onderstaand vind je behalve informatie soms ook tools die je kunt gebruiken bij het maken van bepaalde berekeningen. Je hebt Excel nodig om met de tools te kunnen werken. De berekeningen zijn indicatief. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Medewerkers werkzaam bij een bestuur aangesloten bij Onderwijsbureau Meppel hebben inloggegevens voor MijnOnderwijsbureau/OSS. Zij kunnen alleen nog digitaal dienstreizen/onkosten/reiskosten woon-werkverkeer declareren via de juiste tegel in OSS. (Papieren) formulieren op deze site zijn bedoeld voor mensen die geen dienstverband bij een bestuur hebben en daardoor niet via MijnOnderwijsbureau/OSS kunnen declareren.

AOV en WIA

Belangrijke informatie voor wie nog geen aanvullende verzekering heeft bij arbeidsongeschiktheid en werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs!

Hoe zit het met jouw inkomen als je arbeidsongeschikt wordt? De sociale zekerheid staat op dat punt behoorlijk onder druk. Als je arbeidsongeschikt raakt kan je inkomen na 2 jaar flink afnemen, zelfs tot bijstandsniveau. Een WIA-uitkering of arbeidsongeschiktheidspensioen vult je inkomen vaak onvoldoende aan waardoor het moeilijk kan worden vaste lasten te betalen. Vooral als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos wordt, kan je inkomen op termijn fors dalen. Daarom is een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid van groot belang.

Namens je werkgever biedt Onderwijsbureau Meppel jou -in samenwerking met Loyalis- een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Hiermee voorkom je dat je inkomen fors daalt bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering garandeert een aanvulling tot minimaal 70% van je inkomen.

Loyalis biedt de volgende producten:
AOV Compleet met een dekking bij volledige en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Gedeeltelijk met een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Volledig met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd stopt de uitkering.

Waarom Loyalis?
Loyalis biedt passende aanvullende zekerheid op collectieve regelingen. Loyalis kent als geen ander de arbeidsvoorwaarden bij overheid en onderwijs. Dat stelt hen in staat om er voor te zorgen dat jouw verzekering een echte aanvulling is. Je bent nooit onderverzekerd en betaalt niet onnodig premie. Direct belastingvoordeel: de premie wordt maandelijks op jouw brutosalaris ingehouden

Voor meer informatie: www.loyalis.nl Je kunt via deze site berekenen hoeveel premie je gaat betalen en wat de aanvulling op het inkomen wordt bij de verschillende producten.

Cafetariaregeling woon-werkverkeer

De Cafetariaregeling is voor medewerkers werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs. Een cafetariaregeling is gebaseerd op het behalen van een fiscaal voordeel voor de werknemer: een deel van het belast loon wordt omgeruild voor onbelast loon.

Lees meer over de cafetariaregeling

Video: hoe vraag je de cafetariaregeling aan in OSS?

 

 

Declaraties

In OSS is een tegel om declaraties in te dienen. Vergeet niet om ook je bonnetjes te uploaden bij je aanvraag.
De door jouw ingediende declaraties worden bij je salaris uitbetaald.

Is je declaratie nog niet uitbetaald?
Meestal is de oorzaak dat het aanvraagformulier wel is ingevuld, maar niet is verstuurd. De aanvraag staat dan in OSS nog onder het tabblad ‘te doen’ met status ‘indienen’ en wordt daarom niet door ons nog verwerkt.

Hoe weet ik of ik de aanvraag heb ingediend? 
Klik in OSS in het menu links op de knop ‘te doen’. Staan hier aanvragen of declaraties? Klik dan deze dan aan en volg de instructies op je scherm. Om de aanvraag echt door te sturen moet je op de knop ‘verzenden’ klikken.

Hoe kan ik zien wat de status van mijn declaratie is? 
Als je een declaratie hebt verzonden, kun je onder de knop ‘Gedaan’ jouw ingediende declaratie terugvinden. Door te klikken op het ‘+’ teken links van de declaratieregel kun je deze uitvouwen en de status van je declaratie volgen. Een ingediende declaratie dient altijd eerst nog te worden gefiatteerd door een leidinggevende. Daarna verwerkt Onderwijsbureau Meppel de declaratie en wordt deze uitbetaald.

Declaraties - personeel niet in loondienst

Ben je niet (meer) in loondienst en heb je dus geen MijnOnderwijsbureau/OSS-account (zoals oud-medewerkers, vrijwilligers, leden ouderraad e.d.)? Dan kun je gebruik maken van deze declaratieformulieren voor onkosten of reiskosten.

Ben je wel in loondienst bij een bestuur, dan dien je de declaratieaanvraag in via MijnOnderwijsbureau/OSS. Papieren aanvragen worden niet verwerkt.

Declaratiekostenformulier onkosten

 

Declaratieformulier reiskosten

Fietsplan

Het fietsplan is voor medewerkers werkzaam in het primair onderwijs. Een fietsplan wordt in het algemeen door werkgevers ingevoerd om medewerkers te stimuleren om naar het werk te fietsen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de fiscale regelgeving die het mogelijk maakt voor medewerkers om – via de werkgever – met belastingvoordeel een nieuwe fiets te kopen.

Vraag bij je bestuur na of zij gebruik maken van dit fietsplan of afwijkende afspraken hebben.

Lees meer over het fietsplan

Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Ook kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

De onderstaande berekeningstool is bedoeld voor medewerkers werkzaam in het primair onderwijs.

Geboorteverlofberekening PO 2020 

Jubileumgratificatie

De regels voor een jubileumgratificatie zijn vastgelegd in de cao.

Jubileumgratificatie PO v2020

 

Jubileumgratificatie VO v2018

Levensloop

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt een overgangsrecht.

Lees meer 

Opnameformulier

Loonheffing

Een loonheffingsformulier is een formulier van de Belastingdienst waarop je aan kunt geven of je de loonheffingskorting wel of niet wil laten toepassen. Op de website van de Belastingdienst lees je er meer over.

Loonheffingsformulier 

Netto salaris

De berekeningen netto salaris zijn op basis van de financiële arbeidsvoorwaarden, premies en loonbelastingstabel per 1 januari 2021 geldend voor werknemers werkzaam in het primair onderwijs.

Berekening netto salaris v januari 2021

Ouderschapsverlof

Er zijn meerdere regels die bepalen of je recht hebt op ouderschapsverlof. Als je recht hebt, dan krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Uitgangspunt is het aantal werkuren per week dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Ga je meer of minder uren werken en heb je nog ouderschapsverlof over? Dan is een nieuwe berekening nodig van het aantal uren verlof waar je nog recht op hebt. Want het verlof hangt af van het aantal uren dat je per week werkt.

Onderstaande informatie en berekening is voor medewerkers werkzaam in het primair onderwijs. Deze berekening kunt je eventueel samen met je directeur dan wel met een medewerker van het bestuurskantoor invullen. Vervolgens kun je met de tool 'berekening netto salaris PO' (zie onderwerp Netto salaris) berekenen hoeveel het verlof gaat kosten. In de tool staan rode driehoekjes waaronder de uitleg per regel.

Lees meer

Ouderschapsverlofberekening v 2017

Personeelsgegevens

Wanneer je voor de eerste keer in dienst treedt bij een schoolbestuur in het primair of voortgezet onderwijs dat bij Onderwijsbureau Meppel is aangesloten dien je een aantal gegevens aan te leveren zodat het bureau zorg kan dragen voor een correcte salarisuitbetaling.

Lees meer

Formulier Personeelsgegevens

Reiskosten

Je kunt een vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen (via MijnOnderwijsbureau/OSS met de tegel Reiskosten Woon-Werkverkeer) wanneer je meer dan 7.1 km (PO) en 8 km (VO) reist. Het gaat dan om de enkele reis.

Bij een wijziging van het aantal kilometers of het aantal reisdagen geef je de wijziging via hetzelfde formulier in MijnOnderwijsbureau/OSS aan ons door. Dit geldt ook als je gaat werken op een andere school: zeer waarschijnlijk moet je dan ook de reisafstand aanpassen.

Ben je invaller, dan kunnen de reiskosten achteraf worden ingediend via de optie 'Declaratie reiskosten indienen'.

Instructiefilmpje Aanvragen reiskosten

Reiskosten tijdens zomervakantie

In het primair onderwijs (PO) geldt de cao PO (artikel 7.2 lid 7). Daarin staat dat de reiskosten woon-werkverkeer niet in de maanden juli en augustus worden uitbetaald (zomervakantie en kerstvakantie = 8 weken). Dit geldt voor onderwijzend personeel en directie. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat alleen de maand juli geen reiskosten wordt vergoed.

In het voortgezet onderwijs (VO) wordt er 12 maanden reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald op basis van 10 maanden (directie en OP) en 11 maanden (OOP) reizen.

Vakbondscontributie

Leerkrachten en OOP-ers
In de cao PO (artikel 7.4 en bijlage VIII) en de cao VO (artikel 13.2) wordt de mogelijkheid geboden om voor het voldoen van de vakbondscontributie de eindejaarsuitkering in te zetten. Dit betekent dat voor het bedrag van de vakbondscontributie de bruto eindejaarsuitkering netto mag worden uitbetaald. Het resterende bedrag van de eindejaarsuitkering wordt vervolgens normaal belast. Jouw aanvraag hiervoor kun je indienen in MijnOnderwijsbureau/OSS. Je gaat hiervoor naar het tabblad ‘declaraties’ en kiest voor de tegel ‘uitruil vakbondscontributie’.

Om tijdige verwerking te garanderen dient de aanvraag vóór 1 november aanstaande bij ons te zijn aangeleverd. Voor PO geldt bovenstaande regeling alleen voor de vakbonden genoemd in bijlage VIII van de cao PO. Jouw vakbond voorziet je van het noodzakelijke formulier dat je moet uploaden.

Schoolleiders
Schoolleiders die het formulier voor de vakbond aanleveren via Mijnonderwijsbureau/OSS dienen op het formulier aan te geven welk bedrag als vergoeding werkgever reeds is betaald. Dit additionele deel dient via het formulier dienstreis- en onkosten te worden doorgeven. Het additionele deel wordt netto vergoed en het niet-additionele deel wordt via de cafetariaregeling uitgeruild. Graag ontvangen we de vakbondsformulieren voor de sluiting van december via MijnOnderwijsbureau/OSS. Na de sluiting van december kan de uitruil niet meer worden toegepast.

Verhuiskosten

Ben je verhuisd ten behoeve van de uitoefening van je functie en werkzaam in het primair onderwijs, dan is het mogelijk om -onder bepaalde voorwaarden- een tegemoetkoming te ontvangen van je werkgever.

Lees meer

Aanvraagformulier

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bij je benoeming mag je Verklaring omtrent gedrag niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum dat de werkzaamheden aanvangen.

Vraag bij je bestuur na of je de verklaring zelf aan moet vragen of dat het bestuurskantoor dit verzorgt.

Je kunt de kosten van de verklaring declareren bij je werkgever.

Aanvraag VOG 

Declaratieformulier VOG

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilliger is een persoon die niet bij wijze van beroep arbeid verricht. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de eventueel ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van de verrichte werkzaamheden en het karakter heeft van een kostenvergoeding. Er is geen sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Uitbetalingsformulier v 2021 

Werkgeversverklaring

In MijnOnderwijsbureau/Oss vind je de tegel werkgeversverklaring waarmee je deze digitaal kunt aanvragen (AVG Proof).

Wanneer je een tijdelijke aanstelling en/of uitbreiding hebt, vragen wij de intentieverklaring op bij het bestuur/school. Zodra de intentieverklaring vanuit het bestuur/school ontvangen is, wordt  de werkgeversverklaring verder afgehandeld. Je ontvangt via de mail bericht wanneer deze verklaring  klaarstaat in jouw account.

Zwangerschapsverlof

In het primair en voortgezet onderwijs heb je, wanneer je zwanger bent, recht op maximaal 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je dus in ieder geval 16 weken verlof.

Zwangerschapsverlofberekening v mei 2021 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.

of stuur een e-mail naar info@obmeppel.nl