Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Werken bijWerken bijPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Mantelcontracten

Door het afsluiten van mantelcontracten kunnen besturen, scholen en medewerkers profiteren van gunstige condities. Er zijn voordelige afspraken gemaakt en daar kun je van profiteren.

Zorgverzekering

Friesland Zorgverzekeraar
webpagina collectiviteit Friesland Zorgverzekeraar
collectiviteitsnummer 334600
collectiviteitsnummer gepensioneerden 334607

Univé
webpagina collectiviteit Univé 

collectiviteit vul Onderwijsbureau Meppel in
wijziging zorgverzekering Univé 2024

Zilveren Kruis
webpagina collectiviteit Zilveren Kruis
via Verus collectiviteitsnummer 207001115

Ohra
webpagina collectiviteit Ohra 
via Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen.
Collectiviteitkenmerk: VOS/ABB 346

De Christelijke Zorgverzekeraar
webpagina De Christelijke Zorgverzekeraar
via Verus collectiviteitsnummer 205503362

Univé - verschillende verzekeringen

Univé heeft verschillende verzekeringen waarop collectiviteitskorting gekregen kan worden. Vul bij collectiviteit Onderwijsbureau Meppel in.

Kijk op de website van Univé.nl voor meer informatie.

Xerox kopieer- en printerbenodigdheden

Duurzaamheid is een punt dat bij elke school of schoolbestuur hoog in het vaandel staat. Scholen hebben een extra belangrijke rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: ze kunnen direct invloed uitoefenen door processen te verduurzamen. Maar daarnaast bieden zij leerlingen een belangrijke 'opvoeding' door duurzaam met het milieu om te gaan als vanzelfsprekend te  beschouwen.

Lees meer

 

 

AOV en WIA - aanvullende verzekering voor werknemers in PO en VO

Belangrijke informatie voor wie nog geen aanvullende verzekering heeft bij arbeidsongeschiktheid en werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs!

Namens de werkgever biedt Onderwijsbureau Meppel je  -in samenwerking met Loyalis-  een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan.

Lees meer

 

 

AOV - informatie voor werkgevers PO en VO

Onderwijsbureau Meppel verwerkt de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Loyalis voor medewerkers.
Meerdere schoolbesturen hebben de AOV-verzekering inmiddels collectief voor de medewerkers geregeld.

Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken bij het afsluiten van een collectieve AOV-verzekering een aantrekkelijke korting op de premie en een blanco medische acceptatie aan. Indien schoolbesturen van de medewerkers een bijdrage in de premie vragen, kan Onderwijsbureau Meppel ook deze inhoudingen verwerken.

Meer informatie over de AOV kunt je bij je persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site van Loyalis krijgen.

 

WGA - informatie voor werkgevers PO en VO

Schoolbesturen hebben de mogelijkheid eigen risicodrager voor de gedifferentieerde premie WGA te worden.

Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken een aantrekkelijke korting op de premie van de WGA-verzekering aan. Loyalis kan schoolbesturen op organisatieniveau adviseren of het eigen risicodragerschap ten opzichte van de premie bij het UWV aantrekkelijk is en zonodig een vrijblijvende premie-opgave voor een verzekeringsdekking doen.

Meer informatie over dit onderwerp kun je bij je persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site van Loyalis krijgen.