Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Werken bijWerken bijPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Vakbondscontributie

Leerkrachten en OOP-ers
In de cao PO (artikel 7.4 en bijlage VIII) en de cao VO (artikel 13.2) wordt de mogelijkheid geboden om voor het voldoen van de vakbondscontributie de eindejaarsuitkering in te zetten. Dit betekent dat voor het bedrag van de vakbondscontributie de bruto eindejaarsuitkering netto mag worden uitbetaald. Het resterende bedrag van de eindejaarsuitkering wordt vervolgens normaal belast. Jouw aanvraag hiervoor kun je indienen in MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | VismaJe gaat hiervoor naar het tabblad ‘declaraties’ en kiest voor de tegel ‘uitruil vakbondscontributie’.

Om tijdige verwerking te garanderen dient de aanvraag vóór 1 november aanstaande bij ons te zijn aangeleverd. Voor PO geldt bovenstaande regeling alleen voor de vakbonden genoemd in bijlage VIII van de cao PO. Jouw vakbond voorziet je van het noodzakelijke formulier dat je moet uploaden.

Schoolleiders
Schoolleiders die het formulier voor de vakbond aanleveren via MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma dienen op het formulier aan te geven welk bedrag als vergoeding werkgever reeds is betaald. Dit additionele deel dient via het formulier dienstreis- en onkosten te worden doorgeven. Het additionele deel wordt netto vergoed en het niet-additionele deel wordt via de cafetariaregeling uitgeruild. Graag ontvangen we de vakbondsformulieren voor de sluiting van december via MijnOnderwijsbureau/OSS of MijnObM | Visma. Na de sluiting van december kan de uitruil niet meer worden toegepast.