Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

(aanvullend) Geboorteverlof

Geboorteverlof voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof wordt ook wel kraam-, vaderschaps- of partnerverlof genoemd.
De medewerker kan deze dagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen vier weken na de geboorte van het kind (cao PO artikel 8.6 l).
De partner had al recht op bevallingsverlof zolang de bevalling duurt (over het algemeen één dag) wegens ‘bevalling partner’ (cao PO artikel 8.6 k).

Ook kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen, dit is maximaal vijf keer het aantal werkuren per week. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Vereiste is dat je eerst het standaard geboorteverlof (één keer de werkweek) opgenomen hebt.

Tijdens het aanvullend verlof wordt 70% van het maximumdagloon doorbetaald (door het UWV).
In het PO wordt het salaris door de werkgever aangevuld tot 100% (artikel 8.l k) op voorwaarden van de cao PO.
In het VO is er sprake van een uitbetaling van het salaris tot 70%.

De medewerker (PO) vraagt het geboorteverlof en het aanvullende geboorteverlof aan bij de leidinggevende middels de tool ‘geboorteverlof’

Geboorteverlofberekening PO 2020