Over onsOnze dienstverleningVraagbaakInlogproblemen

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie personeel uit dienstMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCollectieve arbeidsovereenkomstNieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Nieuwsbrief medewerkers

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bij Onderwijsbureau Meppel aangesloten school, schoolbestuur of organisatie kinderopvang. Na aanmelding ontvang je de eerstvolgende nieuwsbrief via het door jouw opgegeven e-mailadres.

Je kunt je hier inschrijven voor de 'Nieuwsbrief medewerkers'.

2022 Nieuwsflits nieuwe cao PO

In deze nieuwsflits vind je informatie over wijzigingen in je salaris door de nieuwe cao PO. Deze wijziging gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

2022 Nieuwsflits nieuwe cao PO

Nieuwsbrief medewerkers 2022-03

Nieuwsbrief medewerkers 2022-03

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Effect salarisverhogingen op pensioenafdracht - Vragen over reiskosten woon-werkverkeer w.o. ook Cafetariaregeling - Regeling vakbondscontributie - Nominale uitkering in oktober (Dag van de Leraar) - Periodieken - Storing in MijnOnderwijsbureau/OSS

Onderwijs & Organisatie
Wat verandert er in het komende jaar - 75% van de professionals loopt tegen dilemma's aan bij werken met een meldcode - STAP-budget al binnen enkele uren op - E-learning over taalontwikkeling en taalachterstand jonge kind.

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2022-2023 - Vraagbaak - ABP-spreekuur - Inschrijven nieuwsbrief medewerkers

 

Nieuwsbrief medewerkers 2022-02

Nieuwsbrief medewerkers 2022-02

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Loonkloof PO - Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 - Tool berekening netto salaris - Fietsplan - Werkgeversverklaring - Reiskosten woon-werk tijdens de zomervakantie - Onkosten declaratie - Vragen over rechten, plichten, salaris en meer

Onderwijs & Organisatie
Eindtoets basisonderwijs verandert in ‘doorstroomtoets’ - Geen aanpassingen schoolvakanties in 2022-2023- Starterskit voor nieuwe MR-leden

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2022-2023 - Vraagbaak - ABP-spreekuur

 

Nieuwsbrief medewerkers 2022-01

Nieuwsbrief medewerkers 2022-01

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Jaaropgave 2021 - Salarisspecificatie na uit dienst - Salarisspecificatie ‘nabetaling’ 2021 - Contact met Onderwijsbureau Meppel - PO - Minimumloon per 1 januari 2022 - STAP-budget vervangt fiscale aftrek studiekosten - Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerken - Huidige cao's stilzwijgend verlengd - KO – Cao Kinderopvang algemeen verbindend

Onderwijs & Organisatie
De Lerarenbeurs wordt met een jaar verlengd - Sectoranalyse primair onderwijs geeft handvatten voor beleid over duurzame inzetbaarheid - De Rekenkamer met de Onderwijsminister in gesprek over NPO-doelen - Subsidie Internationalisering onderwijs - Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2021-2022 - ABP-spreekuur

 

Nieuwsbrief medewerkers 2021-04

Nieuwsbrief medewerkers 2021-04

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Nieuw cao-akkoord PO 2021 en nieuwe salaristabellen - Cafetariaregelingen en eindejaarsuitkering (EJU) - Inloggen MijnOnderwijsbureau/OSS - Pensioenpremie 2022 gelijk aan 2021 - Bijdrage PAWW 2022 naar 0,2% - AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden

Onderwijs & Organisatie
Vooral bij kwetsbare leerlingen is de leergroei door corona lager - De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) gaat aan de slag met de bijstelling van de kerndoelen - 25 procent van de kinderen maakt pesten of buitensluiten in een groepsapp mee - Scholen voldoen aan Wet veiligheid op school - Praktijkkaarten welbevinden bieden handvatten voor scholen - App met stappenplan en tips voor schonere lucht in de kinderopvang en in scholen - De Eerste Kamer heeft ingestemd om het wettelijk verplichte lerarenregister af te schaffen

Algemeen
Zin in een ander geluid? - Scholingsaanbod ObM 2021-2022 - ABP-spreekuur

 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.

of stuur een e-mail naar info@obmeppel.nl