Over onsOnze dienstverleningVraagbaakInlogproblemen

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCollectieve arbeidsovereenkomstNieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Nieuwsbrief medewerkers

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bij Onderwijsbureau Meppel aangesloten school, schoolbestuur of organisatie kinderopvang. Na aanmelding ontvang je de eerstvolgende nieuwsbrief via het door jouw opgegeven e-mailadres.

Je kunt je hier inschrijven voor de 'Nieuwsbrief medewerkers'.

2022 Nieuwsflits nieuwe cao PO

In deze nieuwsflits vind je informatie over wijzigingen in je salaris door de nieuwe cao PO. Deze wijziging gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

2022 Nieuwsflits nieuwe cao PO

Nieuwsbrief medewerkers 2022-03

Nieuwsbrief medewerkers 2022-03

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Effect salarisverhogingen op pensioenafdracht - Vragen over reiskosten woon-werkverkeer w.o. ook Cafetariaregeling - Regeling vakbondscontributie - Nominale uitkering in oktober (Dag van de Leraar) - Periodieken - Storing in MijnOnderwijsbureau/OSS

Onderwijs & Organisatie
Wat verandert er in het komende jaar - 75% van de professionals loopt tegen dilemma's aan bij werken met een meldcode - STAP-budget al binnen enkele uren op - E-learning over taalontwikkeling en taalachterstand jonge kind.

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2022-2023 - Vraagbaak - ABP-spreekuur - Inschrijven nieuwsbrief medewerkers

 

Nieuwsbrief medewerkers 2022-02

Nieuwsbrief medewerkers 2022-02

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Loonkloof PO - Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 - Tool berekening netto salaris - Fietsplan - Werkgeversverklaring - Reiskosten woon-werk tijdens de zomervakantie - Onkosten declaratie - Vragen over rechten, plichten, salaris en meer

Onderwijs & Organisatie
Eindtoets basisonderwijs verandert in ‘doorstroomtoets’ - Geen aanpassingen schoolvakanties in 2022-2023- Starterskit voor nieuwe MR-leden

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2022-2023 - Vraagbaak - ABP-spreekuur

 

Nieuwsbrief medewerkers 2022-01

Nieuwsbrief medewerkers 2022-01

In deze nieuwsbrief informatie over

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Jaaropgave 2021 - Salarisspecificatie na uit dienst - Salarisspecificatie ‘nabetaling’ 2021 - Contact met Onderwijsbureau Meppel - PO - Minimumloon per 1 januari 2022 - STAP-budget vervangt fiscale aftrek studiekosten - Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerken - Huidige cao's stilzwijgend verlengd - KO – Cao Kinderopvang algemeen verbindend

Onderwijs & Organisatie
De Lerarenbeurs wordt met een jaar verlengd - Sectoranalyse primair onderwijs geeft handvatten voor beleid over duurzame inzetbaarheid - De Rekenkamer met de Onderwijsminister in gesprek over NPO-doelen - Subsidie Internationalisering onderwijs - Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Algemeen
Scholingsaanbod ObM 2021-2022 - ABP-spreekuur

 

Nieuwsbrief medewerkers 2022-04

Nieuwsbrief medewerkers 2022-04

In deze nieuwsbrief informatie over:

Personeel & Salarisadministratie – 1
Info over: Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris - Cafetariaregelingen kan lager uitvallen - Wat is een cafetariaregeling - Hoe controleer ik de cafetariaregeling - Hoe vraag ik reiskosten woon-werk aan? - OSS: formulieren met status ‘indienen’ - Deadline declaraties over 2022 - Inloggen MijnOnderwijsbureau/OSS - Storing in MijnOnderwijsbureau/OSS - Bijdrage PAWW 2023 naar 0,15% - Door salarisverhoging een hogere pensioenpremie - Effect van een salarisverhoging op de toeslagen belastingdienst - AOW-leeftijd in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden - Wijzigingen inkomstenbelasting en arbeidskorting

Onderwijs & Organisatie – 5
Info over: Breed gesprek (mede)zeggenschap-governance - Handreikingen mediawijsheid, omgaan met desinformatie en kunstmatige intelligentie - Gratis lesmodule digitale vaardigheden voor leerlingen in het VSO - Internationale ervaring opdoen zonder reizen - Onderwijsmuseum heeft een leesmeter om kinderen te stimuleren - Voor de kerstboom in de teamkamer of in de klas

Algemeen – 8
Info over: Wij stappen over van OSS-Youforce naar MijnObM | Visma - MijnOnderwijsbureau/OSS verandert van SMS naar mail - Scholingsaanbod ObM 2023 - ABP-spreekuur - Volleybaltoernooi PV Aanslag 2023: save the date! - Inschrijven nieuwsbrief medewerkers - Kerstviering en kerstvakantie

 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.