Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Nieuwsbrief medewerkers

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle werknemers die werkzaam zijn bij een bij Onderwijsbureau Meppel aangesloten school, schoolbestuur of organisatie kinderopvang. Na aanmelding ontvang je de eerstvolgende nieuwsbrief via het door jouw opgegeven e-mailadres.

Je kunt je hier inschrijven voor de 'Nieuwsbrief medewerkers'.

Nieuwsbrief medewerkers 2024-01

Nieuwsbrief medewerkers 2024-01

In dit nummer informatie over:

Personeel & Salarisadministratie
Jaaropgave 2023 MijnOnderwijsbureau/OSS - Jaaropgave 2023 MijnObM | Visma - PO Uitbetaling van de vergoeding reiskosten woon-werk januari in OSS-Youforce - Salarisspecificatie ‘nabetaling’ 2023 - PO/VO Medewerkersvragen over rechten, plichten, salaris en meer - Speciaal voor onze MijnObM | Visma schoolbesturen en medewerkers - Adreswijzigingen

Onderwijs & Organisatie
PO Beoordeling leerresultaten en komst doorstroomtoets: wat verandert er? - PO/VO Dyslexie Centraal gaat door! - PO/VO Doe inspiratie op over inclusiever onderwijs - PO/VO Onderwijs als investering - PO Kinderjury 2024 - KO Landelijk rapport toezicht kinderopvang gepubliceerd

Algemeen
Het is via ObM niet meer mogelijk een afspraak te maken voor het ABP-spreekuur - Volleybaltoernooi PV Aanslag 12 april 2024 - Scholingsaanbod ObM 2023-2024 - Inschrijven nieuwsbrief medewerkers

 

 

Nieuwsbrief medewerkers 2023-04

Nieuwsbrief medewerkers 2023-04

Informatie over:

Personeel & Salarisadministratie
Sluitingsdata mutaties/betaaldata salaris -Tegemoetkoming zorgverzekering - Verlaging bijdragepercentage PAWW naar 0,08% in 2024 - Pensioenpremie in 2024 - de reiskostenvergoeding woon-werk verandert per 1 januari 2024

Onderwijs & Organisatie

Toolkit helpt samenwerking ouders en school - Werkbezoeken inclusiever onderwijs ’23 – ’24 - Kennis over burgerschap en de democratische samenleving - Resultaten PISA 2022 - Leren van de uitspraken van de Geschillencommissie Medezeggenschap - Sectorrapport Kinderopvang 2023 over de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector

Algemeen

Scholingsaanbod ObM 2023-2024 - De ObMuziek kerst playlist: goed voor uren luisterplezier!

Nieuwsbrief medewerkers 2023-03

Nieuwsbrief medewerkers 2023-03

In dit nummer informatie over:

Personeel en salarisadministratie

Sluitingsdata mutaties / Betaaldata salaris -  Lonen primair onderwijs stijgen met 10 procent - Akkoord cao voortgezet onderwijs: 10 procent loonsverhoging - Vragen over reiskosten woon-werkverkeer - Cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer - Regeling vakbondscontributie – Periodieken - Storing in MijnOnderwijsbureau/OSS

Onderwijs & Organisatie

Handreiking Smartphonebeleid beschikbaar - Wegwijzerwebsite voor hulp bij sociale onveiligheid op school - Aanpassing Wet Medezeggenschap vraagt meer van de school - Congres medezeggenschap -  Nieuwe website Kenniscentrum Hoogbegaafdheid - Na afwijzing Lerarenbeurs voorrang bij nieuwe aanvraag - ‘smalle’ eindtoets/ doorstroomtoets - Minister Paul biedt extra afnameweek voor digitale doorstroomtoets - Nieuwe handreiking voor ontwikkelingsperspectief (OPP) – KO-Motie verhoging maximum uurprijs aangenomen

Algemeen

Scholingsaanbod ObM 2023-2024 - ABP-spreekuur - Inschrijven nieuwsbrief medewerkers

 

 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.