Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Pensioen

Het overgrote deel van de medewerkers werkzaam in primair- en voortgezet onderwijs (ook invallers) zijn deelnemer van het pensioenreglement van de 'Stichting Pensioenfonds ABP'.
Je bent via je betrekking verzekerd voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Op het salaris wordt hiervoor premie OP/NP ingehouden. Tevens ben je verzekerd voor een invaliditeitspensioen, waarvoor premie IP/BW op het salaris wordt ingehouden.

Keuzes maken, dat doe jezelf!
Het pensioen is in grote lijnen geregeld. Veel staat vast. Maar er zijn ook keuzes die je zelf moet maken. Wanneer je stopt met werken bijvoorbeeld. Of je dan helemaal stopt of voor een deel van je werkweek. Of je het pensioen voor je partner wilt verhogen of verlagen. En hoe je jouw pensioenuitkering uiteindelijk gaat verdelen. Je kiest zelf. En dat is vaak lastig en ingewikkeld. ABP helpt je graag bij je afwegingen.

Welke hulp wil je?
ABP helpt. Bijvoorbeeld met het pensioenoverzicht dat je elk jaar krijgt.
Jouw persoonlijk digitaal dossier op MijnABP sluit daarbij aan. Op MijnABP kun je ook zelf berekeningen maken en je pensioen zelf samenstellen. Je logt in op MijnABP met je DigiD.
Je kunt ook bellen met ABP-Klantenservice (045-5796070).

Wil je meer weten kijk dan op de website van het ABP
Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het ABP.

Werknemers die via PayRoll werkzaam zijn in het primair-  of voortgezet onderwijs  kunnen bij een ander pensioenfonds zijn aangesloten. Medewerkers werkzaam in de kinderopvang zijn meestal aangesloten bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.