Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Salaris

Het salaris wordt regulier elke maand rond de 25e overgemaakt.

Sluiting (aanlevering t/m) Betaaldata salaris
13 juni 2024 25 juni 2024
15 juli 2024 25 juli 2024

Graag ontvangen wij alle mutaties m.b.t. salarisuitbetaling (ruim) voor genoemde datum zodat deze tijdig verwerkt en meegenomen kunnen worden in de eerstvolgende salarisbetaling.

 

Extra informatie primair onderwijs

Eindejaarsuitkering PO

De 'Eindejaarsuitkering (OOP/OBP)' wordt alleen aan het onderwijsondersteunend personeel
uitbetaald als de salarisschaal 8 of lager is. De vaststelling van de uitkering vindt plaats over de
periode waarin betrokkene werkzaam is geweest. In geval van ontslag wordt deze uitkering al bij het ontslag uitbetaald.

Periodieken PO

De personeelsleden die op 31 juli en 1 augustus een (doorlopend) dienstverband hebben, krijgen
per 1 augustus een periodieke verhoging indien zij nog niet op het maximum van hun schaal zitten.
De andere personeelsleden (veelal invallers) krijgen bij hun eerste dienstverband na 1 augustus
een periodieke verhoging als zij het vorige schooljaar ten minste 60 dagen hebben gewerkt, of
gedurende alle schoolweken benoemd of aangesteld zijn geweest.
De volledige omschrijving van inschalen is geregeld in hoofdstuk 6 van de cao PO.
Indien personeelsleden ook bij andere werkgevers hebben gewerkt, kan het zijn dat wij ten
onrechte niet een periodieke verhoging hebben toegepast. Stuur ons dan bewijsstukken
van de gewerkte dagen en de daarbij behorende inschaling, zodat wij de inpassing met
terugwerkende kracht kunnen herzien.

 

 

Extra informatie voortgezet onderwijs

Lerarentekort VO
Om het lerarentekort op te vangen, mogen scholen voor voortgezet onderwijs onbevoegden les laten geven. Daarvoor gelden wel voorwaarden.

Deze 'benoembare leraren' zijn onder andere:
Leraren in opleiding
Leraren in opleiding (lio's) in de laatste fase van hun studie kunnen al lesgeven op een school.
Zij-instromers
Mensen van buiten het onderwijs kunnen zij-instromer worden. Zij moeten in het bezit zijn van een getuigschrift 'hoger onderwijs' (een hbo- of wo-opleiding).
Leraren die een ander vak geven
Leraren mogen een ander vak geven dan waarvoor zij bevoegd zijn. Dat kan dan voor ten hoogste 2 jaar. Zij moeten wel binnen 2 jaar alsnog een bevoegdheid halen voor dat vak.
Tweedegraads leraren in de bovenbouw
Tweedegraads docenten mogen maximaal 1 jaar ook in de bovenbouw van havo en vwo hun vak geven. Dat mag voor maximaal de helft van hun werktijd. Deze leraren mogen op een school maximaal 5% van het totale aantal lessen geven. De school moet dit melden aan de Inspectie van het Onderwijs.
Leraren die inspringen
Een nog onbevoegde leraar kan inspringen om een afwezige leraar te vervangen. Of om een vacature op te vullen zolang er geen geschikte kandidaat is. De nog onbevoegde leraar krijgt een aanstelling voor maximaal 1 jaar.
Gastdocenten in het voortgezet onderwijs
Mensen met kennis van een vak kunnen een beperkt aantal uren lesgeven als gastdocent. Hiervoor is geen onderwijsbevoegdheid nodig. De gastdocent valt onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar. Een gastdocent mag maximaal 160 uur per schooljaar les geven. Oftewel gemiddeld 4 uur per week.

Meer informatie kunt u lezen op de website van het ministerie via onderstaande link
Aanpak tekort aan leraren voor voortgezet onderwijs

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.

Over 29 dagen wordt je
salaris uitbetaald.
Het salaris wordt in juni
de 25e overgemaakt.
Lees verder