Over onsWerken bijVraagbaakInlogvragenContact

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOnze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieFinanciën & ControlHuisvesting & OnderhoudBestuur & OrganisatieOnderwijs & IdentiteitOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie of jaaropgave personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCao (collectieve arbeidsovereenkomst)Nieuwsbrief medewerkersPensioenMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Ouderschapsverlof kinderopvang - Informatie

Algemeen

Medewerkers in de kinderopvang hebben recht op ouderschapsverlof van 26 maal de arbeidsduur per week. Voor een fulltime dienstverband van 36 uur per week is dat 936 uur. Dit verlof is in principe onbetaald, maar vanaf 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Deze wet regelt dat medewerkers maximaal 9 maal de arbeidsduur per week aan betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Voor een fulltime dienstverband van 36 uur per week is dat 324 uur. Over dit verlof wordt 70% van het dagloon doorbetaald. Voorwaarde is dat dit verlof in het eerste levensjaar van het kind moet worden opgenomen. Op onze website is een tool beschikbaar om je recht op ouderschapsverlof te berekenen.

Pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid
Over de uren ouderschapsverlof bouw je geen of minder pensioen op. Ook de risico’s bij arbeidsongeschiktheid zijn dan niet of niet volledig verzekerd. Dat geldt tevens voor de risico’s bij overlijden: er is geen volledig nabestaandenpensioen geregeld.

Je kunt tijdens het verlof voor de uren waarover je geen pensioen opbouwt op eigen kosten pensioen opbouwen, door zelf de premie te betalen. Dit heet Vrijwillige voortzetting en dit kun je aanvragen met het Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij verlof. Dit formulier staat op onze website. Na ontvangst van het formulier stuurt het pensioenfonds binnen 30 dagen een offerte. Indien je akkoord gaat met die offerte dan ontvangen wij daar graag een kopie van zodat we kunnen zorgen voor de afdracht van de premie.

Als je tijdens het ouderschapsverlof geen extra pensioen wil opbouwen, maar wel verzekerd wil blijven voor risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden, dan kan je bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn zonder extra kosten bescherming bij verlof aanvragen. Dat betekent dat:
- Nabestaanden recht hebben op een volledig nabestaandenpensioen als de medewerker overlijdt tijdens de periode van bescherming verlof en werkloosheid of ziekte.
- Je recht hebt op voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid als je na een periode van ziekte een WIA-uitkering ontvangt.
Om bescherming bij verlof aan te vragen, kun je het Aanvraagformulier Bescherming bij verlof invullen. Let op: Als je vrijwillige voortzetting aanvraagt, hoeft je geen aparte aanvraag te doen voor Bescherming bij verlof.

Het ingevulde en ondertekende formulier dient verstuurd te worden naar:
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist

Als je nog vragen hebt over vrijwillige voortzetting pensioen bij verlof of over bescherming bij verlof, dan kun je terecht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.