Onze beleidsverklaring kwaliteit


Onderwijsbureau Meppel streeft naar een constante hoge kwaliteit van haar financiële en personele dienstverlening aan haar klanten waarbij betrouwbaarheid, een brede deskundigheid en veel ervaring verdeeld over verschillende personen en functies binnen het bureau kenmerkend zijn.

Dit willen wij bereiken door in een open en transparante samenwerking met onze schoolbesturen, onze medewerkers en partners te werken aan innovatieve en degelijke oplossingen in de dienstverlening aan onze (school)besturen. Wij geloven in de kracht van binding en daarom investeren wij in duurzame relaties met (school)besturen, onze medewerkers en partners.

Wij zetten in op het aantoonbaar, gestructureerd, meetbaar en gepland borgen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren dat door gebruik te maken van een Kwaliteit Management Systeem (KMS), te weten de NEN-EN-ISO 9001:2015 en voor de informatiebeveiliging de ISO/IEC 27001:2017. In dit systeem leggen wij de kritische processen vast, brengen wij de risico’s in beeld en beschrijven wij de beheersmaatregelen. Dit heeft geleid tot een certificering van de dienstverlening voor personele zaken en financiële zaken (en op termijn voor de andere processen/activiteiten) conform ISO 9001:2008 in oktober 2014 voor een periode van 3 jaar. Deze is in 2017 omgezet naar de nieuwe ISO 9001:2015 normering. Het certificaat ISO 9001:2015 is in september 2017 ontvangen voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks wordt ons KMS geaudit door een daartoe bevoegde organisatie.
Het voornemen is om de certificering voor de ISO/IEC 27001:2017 in de zomer van 2020 te realiseren.

Vooralsnog wordt in het kader van de ISO 9001:2015 certificering de volgende normparagraaf uitgesloten: 8.3 “Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten” omdat wij gebruik maken van bestaande software.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »