Onze beleidsverklaring kwaliteit


Meppel, juni 2020 – Het beleid van onze organisatie is gericht op het continu voldoen aan de verwachtingen van de interne en externe omgeving van Onderwijsbureau Meppel.
In het beleid staat de ambitie voorop om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten en bij te dragen aan het behalen van hun strategische doelen. Om dit te realiseren leggen we in ons beleid een hoge focus op het selecteren, behouden en vergroten van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Het borgen en continu verbeteren van ons kwaliteitmanagementsysteem, in overeenstemming met de voorwaarden zoals omschreven in de normen ISO 9001:2015 en de kwaliteit van het managementsysteem voor informatiebeveiliging ISO/IEC 27001:2017, is daarbij van wezenlijk belang.
 
In deze systemen leggen wij de kritische processen vast, brengen wij de risico’s in beeld en beschrijven wij de beheersmaatregelen. Dit heeft geleid tot een certificering van de dienstverlening conform ISO 9001:2008 in oktober 2014 voor een periode van 3 jaar. Deze is in 2017 omgezet naar de nieuwe ISO 9001:2015 normering. Het certificaat ISO 9001:2015 is in juni 2020 weer voor 3 jaar toegekend voor de gehele dienstverlening. Daarnaast hebben wij sinds juni 2020 ook het  ISO/IEC 27001:2017 certificaat mogen ontvangen voor een periode van 3 jaar. Jaarlijks worden onze kwaliteitsmanagementsystemen geaudit door een daartoe bevoegde organisatie. 
 

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »