Ons werkveld


Wij verzorgen de dienstverlening voor besturen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO en organisaties voor kinderopvang. Met zo'n 90 medewerkers werken wij elke dag voor ruim 600 scholen, organisaties voor kinderopvang en besturen. Wij verrichten voor hen werkzaamheden op het gebied van beheer, administratie en advisering binnen de beleidsterreinen personeel, financieel, materieel, bestuur & organisatie en identiteit & onderwijs.
 


CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »