Onze kernwaarden


Onze kernwaarden zijn duurzaam, professioneel en ondernemend. Deze waarden zeggen iets over onze manier van werken, maar ook iets over onze verantwoordelijkheden richting u als (school)bestuur.

Levenshouding: duurzaam
Wij geloven dat een balans tussen goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, binding met de (school)besturen en respect voor de omgeving, leidt tot betere resultaten voor zowel u als ons bureau. Bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening houden wij daarom rekening met de effecten van onze werkzaamheden op het milieu en op de mens. Voor ons is dát duurzaam ondernemen. Duurzaam in de zin van verbindingen creëren, elkaar ruimte en vertrouwen geven, betrokken zijn op elkaar, persoonlijke aandacht en respect voor elkaar en de omgeving.

Werkhouding: professioneel
U kunt een professionele werkhouding van ons bureau verwachten. Wij bieden een samenhangende dienstverlening uitgevoerd door deskundige mensen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen en op duidelijke afspraken.

Toekomstgerichte houding: ondernemend
Een toekomstgerichte houding vraagt om ondernemerschap. Ondernemerschap gebaseerd op initiatief, op enthousiasme en op creativiteit. Een toekomstgerichte houding is inspirerend, energiek, dynamisch en zal verrijken. Wij putten onze energie uit vernieuwen, uit voorop willen lopen en wij ervaren dat dit een enorme stimulans is voor onze (school)besturen.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »