Onze historie


Onderwijsbureau Meppel is het uitvoerend bureau van de Vereniging Onderwijsbureau Meppel in coöperatief verband U.A. Deze vereniging is sinds 12 april 2013 de rechtsopvolger van de Stichting Onderwijsbureau voor Katholiek Onderwijs, die in 1987 door een aantal katholieke schoolbesturen werd opgericht. Door de krachten te bundelen konden de schoolbesturen hun belangen beter behartigen en een aantal zaken in het katholiek onderwijs goed regelen. Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, te verbeteren en voor de toekomst te garanderen, is in 2004 besloten de dienstverlening ook aan te bieden aan niet-katholieke schoolbesturen. Dit leidde tot een sterke groei van het bureau en gaf ruimte voor innovatieve en structurele oplossingen.

Om de gezamenlijkheid, de onderlinge verbondenheid en de positieve afhankelijkheid tussen de verschillende denominaties nog beter te benadrukken, is de stichting op 1 januari 2013 omgezet naar een coöperatieve vereniging. In principe kan nu elk schoolbestuur toetreden als lid van de vereniging en invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging en de dienstverlening van het bureau.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »