Onze instrumenten


Wij zoeken voortdurend naar de beste middelen, methodieken of instrumenten waarmee wij u op de meest adequate wijze kunnen ondersteunen.
  • Tobias: alle gegevens uit de onderstaande programma's komen bij elkaar in ons web-enabled managementinformatiesysteem, in handige dashboards en rapporten. U kunt overal en op elk gewenst moment bij uw gegevens op financieel, personeel, materieel en/of onderwijskundig gebied. Het biedt u de mogelijkheid om gegevens in samenhang te analyseren. Wij blijven ons managementinformatiesysteem in samenspraak met onze schoolbesturen doorontwikkelen, zodat het systeem altijd aansluit op de behoefte vanuit het 'veld'
  • Visma - Raet: de personeels- en salarisadministratie verzorgen wij met de software van Visma-Raet. De HR-cloud oplossing Youforce wordt ingezet om efficiënter te werken. Het gebruik van OSS (Youforce) betekent een aanzienlijke vermindering van de papierstroom en op elk moment zijn de gegevens in te zien. Andere 'extra's' in het Visma-Raet-pakket zijn Verzuimmanager (een applicatie voor verzuimmanagement en -registratie om het verzuimbeleid te ondersteunen) en TalentSuite (een hulpmiddel om gericht te sturen op de groei en ontwikkeling van uw medewerkers en uw organisatie).
  • AFAS: wij hebben gekozen voor het financiële pakket van AFAS.
  • Pro-Active: de facturen worden naar ons gestuurd, wij zetten deze voor u klaar met een grootboeknummer. U krijgt een mail en kunt de factuur akkorderen. Alles is inzichtelijk in een digitale workflow.
  • Begrotingsapp: wij hebben in samenspraak met onze schoolbesturen een online begrotingsapp ontwikkeld. De begrotingsapp is een gebruikersvriendelijke webapplicatie, die het proces om tot een begroting te komen ondersteunt. De applicatie wordt op maat ingericht, passend bij de bestuursafspraken. Aanpassingen worden ‘realtime’ verwerkt en de informatie is altijd beschikbaar. Een bestuur houdt zicht op de afzonderlijke begrotingen van de scholen, maar ook op het totaal in de bestuursbegroting.
  • Ibis-Main: voor huisvesting inventariseren wij alle onderhoudsbehoeften van uw scholen en stellen wij een meerjarenonderhoudsplan en -begroting op m.b.v. Ibis-Main. De gegevens van de conditiemeting worden hierin verwerkt en er is een koppeling met de financiële afdeling.
  • Mijnonderwijsportaal: een beveiligd kennis- en communicatieportaal voor iedereen die betrokken is bij uw organisatie: bestuur, directie, leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsondersteunend personeel. Maar het portaal is ook toegankelijk voor leerlingen (en op termijn voor ouders). In de realisatie is rekening gehouden met de voorwaarden van de AVG.
  • MOOI-medewerkerontwikkeling: een interactief en digitaal HRM-instrument. Het geeft de medewerker de gereedschappen om zelf richting te geven aan het continue proces van bekwamen en bekwaam blijven. Collegiale consultatie en teamontwikkeling worden aangemoedigd. Uniek in het systeem is dat onderzoek en persoonlijke ontwikkeling van de medewerker aan elkaar gekoppeld worden.CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »