Bestuur & organisatie


U krijgt informatie en advies over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs en wat hier de mogelijke gevolgen van (kunnen) zijn. In pilots ontwikkelen onze adviseurs samen met u instrumenten die u in de dagelijkse praktijk kunt inzetten. Wij begeleiden schoolbesturen bij de ontwikkeling van beleid, bestuurlijke reorganisaties, fusies, samenwerking en het stichten van nieuwe scholen. Ook bieden onze adviseurs hulp bij het zoeken naar praktische oplossingen voor vraagstukken die ontstaan vanuit de maatschappelijke context en/of vanuit de wet- en regelgeving.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »