Vertrouwd, verbindend en verrijkend!


Onderwijs zit in onze genen, onze dienstverlening komt uit het hart. Dat merkt u in de uitvoering en vormgeving van onze dienstverlening. Wij werken vertrouwd, verbindend en verrijkend. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Wij geven graag een aantal concrete voorbeelden:
 • Onze informatie is correct, volledig en actueel. U heeft de beschikking over de meest recente gegevens in ons management-informatiesysteem Tobias. De managementrapportages van onze adviseurs planning en control geven u een goed inzicht in uw financiële situatie en de mogelijkheid tot sturing.
   
 • Wij houden het duidelijk: in leesbare taal en heldere producten. In onze overeenkomsten zitten geen onduidelijke constructies, u weet altijd waar u aan toe bent.
   
 • Wij investeren in de wederzijdse betrokkenheid tussen ons bureau en onze schoolbesturen. Wij kennen onze schoolbesturen, maar onze schoolbesturen kennen elkaar ook en kunnen gebruik maken van elkaars expertise! Wij initiëren en faciliteren dit onderlinge contact.
   
 • Wij hebben niet alleen oog voor onze schoolbesturen, maar ook voor de omgeving waarin wij actief zijn. Daarom streven wij ernaar om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, bijvoorbeeld door te e-factureren, door de CO2-uitstoot van postzendingen te compenseren, door zoveel mogelijk papierloos te werken, door zuiniger om te gaan met het gebruik van energie en door het zelf opwekken van energie.
   
 • Wij werken voortdurend aan een cultuur waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen.
  Er is ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Wij vinden het een uitdaging om innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis uit te wisselen. Om daarmee u adequaat (en op maat) te ondersteunen.

  En u merkt dat: in onze dienstverlening wachten wij niet op vragen, maar wij nemen het initiatief, wij informeren alle betrokkenen en ondernemen daar waar nodig actie.
  Wij doen het samen, met elkaar en voor elkaar.


CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »