Daarom ObM!


Schoolbesturen willen schoolnabije financiële en personele deskundigheid, ondersteuning bij huisvesting en onderhoud, continuïteit in expertise, planmatig werken, inzicht in gevolgen van beleidskeuzes en een stevige grip op risico’s. Wij zijn dan een uitstekende partner, omdat wij voor u méér zijn dan een administratiekantoor.

Zekerheid
Wij bewaren uw gegevens veilig. Aanlevering voor de sluitingsdatum betekent gegarandeerd tijdige uitbetaling van het salaris. Wij informeren en adviseren u tijdig over veranderende wet- en regelgeving. Door het uitbesteden van financiële, personele en materiële deskundigheid, is de organisatie van uw schoolbestuur minder kwetsbaar.

Deskundigheid
Wij werken al meer dan 30 jaar in het primair en speciaal onderwijs en weten wat er speelt. Wij selecteren onze medewerkers zorgvuldig. U krijgt hiermee eigen financiële, personele en materiële experts onder handbereik.

Grip op de organisatie
De informatie in ons managementsysteem Tobias is actueel, correct en eenvoudig te interpreteren. Met juiste en volledige gegevens kunt u tijdig goede beslissingen nemen. Tobias biedt uitvoerige mogelijkheden voor managementrapportages, presentaties van gegevens, vergelijkingen met andere schoolbesturen en scholen en digitale werkstromen.

Moderne ICT-oplossingen
Ons managementinformatiesysteem wordt voortdurend doorontwikkeld en geeft u een technologische voorsprong. Nieuwe technieken worden ingezet om gebruikersvriendelijker, goedkoper en efficiënter te werken. Dat spaart u tijd en geld!

Korte lijnen
U bent voor ons geen klant maar een partner, wij werken immers aan een gemeenschappelijk doel. De lijnen met schoolbesturen zijn kort. Dit directe, persoonlijke contact stelt ons in staat om onze dienstverlening af te stemmen op uw individuele wensen.

Goede kwaliteit/prijs-verhouding
Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Het gaat ons niet om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar om kwalitatief hoogwaardige ondersteuning te leveren en op die manier bij te dragen aan goed onderwijs.

Heldere afspraken
Wij voeren onze dienstverlening uit in de omvang en op het niveau zoals afgesproken in het Service Level Agreement; duidelijk en meetbaar. U weet vooraf waar u aan toe bent en krijgt geen onverwachte facturen. U houdt bij ons altijd de regie, maar hoeft niet naar de uitvoering om te kijken. Dat geeft u rust en ruimte om u te richten op uw kernactiviteit: goed onderwijs voor de kinderen op uw school!

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »