Privacyverklaring


Wij stellen de hoogste eisen aan onszelf als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en om de privacy van de medewerkers van onze (school)besturen. Uiteraard hebben wij alles in werking gesteld om te voldoen aan de nieuwe aangescherpte regelgeving. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze verklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen en waarom.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de dienstverlening zoals overeengekomen met onze (school)besturen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens omdat wij de personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie verzorgen voor werkgevers in het onderwijs en in de kinderopvang. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
Om de salarisbetalingen te kunnen uitvoeren leggen wij gegevens vast met betrekking tot de persoon en het overeengekomen dienstverband. Wij maken daarbij gebruik van een webportaal van Visma-Raet. Via dit portaal kunnen onze (school)besturen, en in bepaalde situaties ook hun medewerkers, gegevens aan ons aanleveren. Deze gegevens worden verwerkt in ons personeelsinformatiesysteem en toegevoegd aan het persoonlijke digitale dossier van de medewerker.

Kan ik als een medewerker gegevens inzien of laten aanpassen?
Wij bieden medewerkers van onze (school)besturen de mogelijkheid om de eigen gegevens in te zien en (waar nodig) te laten veranderen of te laten verwijderen. Wil een medewerker zijn/haar gegevens laten aanpassen, dan kan de medewerker contact opnemen met het (school)bestuur.

Wanneer delen wij persoonsgegevens?
Wij delen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens in opdracht verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Wij blijven uiteraard verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens verzamelen. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard, dit ter bescherming tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Welke gegevens verzamelen wij via onze website en waarom?
Indien een medewerker via de website een e-mail aan ons verstuurt of een formulier invult, wordt aan hem/haar in sommige gevallen gevraagd om de naam, het adres en/of andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het identificeren van de persoon, zodat wij de vraag naar behoren kunnen beantwoorden.

Medewerkers van onze (school)besturen kunnen via onze website zichzelf aan- of afmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij de medewerkers over actuele onderwerpen. Medewerkers hebben bovendien onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid om zich af te melden.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een rekenprogramma op de website (tools) worden de persoonsgegevens niet door ons opgeslagen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker van de website. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van een medewerker worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics. Ook leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor de beveiliging van onze website. Het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd om de privacy van de bezoeker te waarborgen. Wij delen geen gegevens met Google voor eigen doeleinden van Google en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Een browser kan ook opnieuw worden ingesteld om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is wel mogelijk dat sommige functies en ‘services’, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in een browser.

Waarom vragen wij persoonsgegevens op bij gebruik van onze dienstverlening?
Wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij persoonsgegevens op.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Soms vragen wij om persoonlijke gegevens omdat deze voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk om vragen te kunnen beantwoorden. Waar nodig bewaren wij e-mails of andere berichten. Deze worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.
Ook deze gegevens zullen wij niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de medewerkers van onze (school)besturen zeer serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een medewerker de indruk heeft dat de eigen persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan de medewerker direct opnemen met onze Privacy Functionaris via privacy@obmeppel.nl.

Kan de privacyverklaring worden gewijzigd?
Wij controleren regelmatig of wij aan onze privacyverklaring voldoen. Het kan dus voorkomen dat onze privacyverklaring wordt aangepast. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen. De privacyverklaring is van toepassing op onze dienstverlening. Dat betekent dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor privacy-verklaringen van andere sites en bronnen.

Mocht u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Onderwijsbureau Meppel
Industrieweg 15-20
Postbus 91
7940 AB Meppel
0522 25 22 99
info@obmeppel.nl

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »