Over onsOnze dienstverleningVraagbaakInlogproblemen

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie personeel uit dienstMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCollectieve arbeidsovereenkomstNieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

MijnOnderzoekcentrum

MijnOnderzoekcentrum is een webbased enquête-tool, gericht op de kwaliteit van onderwijs. De onderzoeken geven schoolbesturen inzicht in de (ervaren) kwaliteit van het onderwijs op hun scholen. Door de School-enquête, de Ouder-enquête, de Leerling-enquête en de Schoolleider-enquête naast elkaar te leggen ontstaat een beeld van de kwaliteit. Na het invullen van een enquête wordt automatisch een rapportage gegenereerd. Deze rapportage vormt de basis voor het gesprek met belanghebbenden over de kwaliteit en de mogelijke verbeteracties.

Bij de Leerling-enquête wordt ook een sociale veiligheidsmonitor afgenomen. Deze is gevalideerd en voldoet als monitor voor de inspectie.

Lees meer over de mogelijkheden van MijnOnderzoekcentrum in de handleiding

Definitie van kwaliteit

MijnOnderzoekcentrum definieert de kwaliteit van onderwijs als volgt:

"De kwaliteit van de school vertaalt zich in het gegeven dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit op wat het nodig heeft. In de school krijgen kinderen gelegenheid tot leren en kunnen zij hun talenten maximaal ontplooien. Hiervoor is vakmanschap, collegialiteit, transformatief leiderschap, participatie, professioneel bestuur en gedeelde visie en ambitie aanwezig. Het onderwijs is afgestemd op de maatschappelijke context waarin de school zich bevindt. Er is sprake van een veilige en ordelijke omgeving, zowel in de school als rond de school. Ouders zijn betrokken bij de school."

Deze definitie is leidend in de opbouw van de enquêtes in MijnOnderzoekcentrum. De uitkomsten zijn gegroepeerd rondom de domeinen Personeel, Leiderschap, Onderwijsinnovatie & Kwaliteit, Ouders & Samenleving.

Bekijk het overzicht van de domeinen.

School-enquête

Dit onderzoek brengt handzaam, gebruikersvriendelijk en op eenvoudige wijze in beeld in hoeverre de voorwaarden voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs aanwezig zijn volgens schoolleider, leerkrachten en ouders. Het gaat dus om 3 verschillende vragenlijsten die naast elkaar worden gelegd.

Voorbeeldrapportage school-enquête

Ouder-enquête

De ouders krijgen een aantal uitspraken te lezen die gaan over de school, het onderwijs en het team.
Zij kunnen aangeven in hoeverre zij het eens zijn met de uitspraak op een schaal van 1 tot 4.

Voorbeeldrapportage

Leerling-enquête

De leerkracht introduceert het onderzoek klassikaal en licht de werkwijze toe. Vervolgens kunnen de leerlingen via een inlogcode de enquête invullen op een computer op de school, onder schooltijd. Uitgangspunt is dat de uitkomst wordt besproken met de groep.

Voorbeeldrapportage

Sociale Veiligheidsmonitor

De sociale veiligheidsmonitor van MijnOnderzoekcentrum is verwerkt in de Leerling-enquête. De rapportage wordt apart aangeleverd. Deze aanvulling werd noodzakelijk door de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen. Scholen moeten ervoor zorgen dat:

  • er een veiligheidsbeleid wordt gevoerd;
  • er jaarlijks een monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
  • er een coördinator en aanspreekpunt is voor sociale veiligheid.

Handleiding sociale veiligheidsmonitor

Voorbeeld rapportage

Schoolleider-enquete

Aanvullend op de bovenstaande onderzoeken, is op verzoek deze enquête ontwikkeld. Het bestuur krijgt hiermee feedback van de schoolleiders of het bestuur de voorwaarden om tot goed onderwijs te komen ook faciliteert.

Voorbeeldrapportage