AOV en Wia VO


Belangrijke informatie voor wie nog geen aanvullende verzekering heeft bij arbeidsongeschiktheid.

Wij vinden het belangrijk dat werknemers geïnformeerd worden over de financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid. Hoe zit het dan met uw inkomen? De sociale zekerheid staat op dat punt behoorlijk onder druk. Als u arbeidsongeschikt raakt kan uw inkomen na 2 jaar flink afnemen, zelfs tot bijstandsniveau. Een WIA-uitkering of arbeidsongeschiktheidspensioen vult uw inkomen vaak onvoldoende aan waardoor het moeilijk kan worden vaste lasten te betalen.Vooral als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkloos wordt, kan uw inkomen op termijn fors dalen. Daarom is een aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid ook voor u van groot belang.

Namens uw werkgever biedt Onderwijsbureau Meppel u -in samenwerking met Loyalis- een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Hiermee voorkomt u dat uw inkomen fors daalt bij arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering garandeert een aanvulling tot minimaal 70% van uw inkomen.

Loyalis biedt de volgende producten:
AOV Compleet met een dekking bij volledige en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Gedeeltelijk met een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
AOV Volledig met een dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd stopt de uitkering.

Waarom Loyalis?
Loyalis biedt passende aanvullende zekerheid op uw collectieve regelingen. Loyalis kent als geen ander de arbeidsvoorwaarden bij overheid en onderwijs. Dat stelt hen in staat om er voor te zorgen dat uw verzekering een echte aanvulling is. U bent nooit onderverzekerd en betaalt niet onnodig premie. Direct belastingvoordeel: de premie wordt maandelijks op uw brutosalaris ingehouden

Voor meer informatie: www.loyalis.nl U kunt via deze site berekenen hoeveel premie u gaat betalen en wat de aanvulling op het inkomen wordt bij de verschillende producten.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »