MijnOnderwijsbureau


Heb je een vraag over de inlog in MijnOnderwijsbureau? In het inlogscherm vind je veel antwoorden: klik hier.
Bij veelgestelde vragen (hieronder) staat meer informatie over OSS. Heb je een andere vraag? Klik hier.

Veelgestelde vragen

Op onze website vindt u een tool waarmee u, eventueel samen met uw directeur dan wel met een medewerker van het bestuurskantoor, uw verlof kunt invullen. U kunt vervolgens met de tool 'berekening netto salaris' berekenen hoeveel het verlof gaat kosten. In de tool staat bij iedere regel een rood driehoekje, als u daarop klikt volgt een uitleg per regel. 

 

Meestal is de oorzaak dat het aanvraagformulier wel is ingevuld, maar niet is verstuurd. De aanvraag staat dan in OSS nog onder het tabblad ‘te doen’ met status ‘indienen’ en wordt daarom niet door ons nog verwerkt. 

Check of u heeft ingediend: 
Klik in het menu links op de knop ‘te doen’. Staan hier aanvragen/declaraties? Klik dan de mutatie aan en volg de instructies op uw scherm. Om de mutatie echt door te sturen moet u op de knop  ‘verzenden’ klikken. 

Check de status van uw declaratie na indiening: 
Als u een declaratie heeft verzonden, kunt u onder de knop ‘Gedaan’ vervolgens uw ingediende mutatie terugvinden. Door te klikken op het ‘+’ teken links van de mutatieregel kunt u deze uitvouwen en de  status van de mutatie volgen. Een ingediende mutatie dient altijd eerst nog te worden gefiatteerd door een leidinggevende. Daarna kunnen wij de mutatie verwerken en uw declaratie uitbetalen. 

 


U kunt een vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen (via OSS met de tegel Reiskosten Woon-Werkverkeer) wanneer er meer dan 7.1 km (PO) en 8 km (VO) enkele reis wordt gereisd. 

Bij een wijziging van het aantal kilometers of het aantal reisdagen geeft u de wijziging via hetzelfde formulier aan ons door. Dit geldt ook als u gaat werken op een andere school: zeer waarschijnlijk moet u dan ook uw reiskosten aanpassen. 

Bent u invaller, dan kunnen de reiskosten achteraf worden ingediend via de optie 'Declaratie reiskosten indienen'. Zie ook het instructiefilmpje op onze website. 

 
 Als uw werktijdfactor (wtf) wijzigt dan kunt u met de tool ‘berekening netto salaris’ zelf uitrekenen wat uw salaris - behorende bij uw nieuwe wtf - wordt. Ook als u onbetaald verlof of ouderschapsverlof  opneemt kunt u uitrekenen wat uw salaris zal worden. U neemt van uw huidige salarisspecificatie alle gegevens exact over in de tool totdat de uitkomst van de tool gelijk is aan de salarisspecificatie. 

Vervolgens past u de wtf aan of u voert de wtf van de korting in. Hierna berekent het programma uw  nieuwe salaris. Als u het salaris per 1 augustus wilt berekenen, dient u ook nog rekening te houden met  de salarisperiodiek (zolang u nog niet op het maximum van uw salaris zit). 

In het primair onderwijs (PO) geldt de cao PO (artikel 7.2 lid 7). Daarin staat dat de reiskosten woon-werkverkeer niet in de maanden juli en augustus worden uitbetaald (zomervakantie en kerstvakantie = 8 weken). Dit geldt voor onderwijzend personeel en directie. Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat alleen de maand juli geen reiskosten wordt vergoed.  

In het voortgezet onderwijs (VO) wordt er 12 maanden reiskosten woon-werkverkeer uitbetaald op basis van 10 maanden (directie en OP) en 11 maanden (OOP) reizen.  

alle veelgestelde vragen

Video's


Instructievideo Wijzigen contactgegevens in OSS

Instructievideo MijnOnderwijsbureau-Hoe werkt het

RTL4 Onderwijsbureau Meppel

Instructievideo ObM cafetariaregeling
alle video's

Stel je vraag


Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
(Geboorte)naam *
Geboortedatum *
Werkgever *
School *
E-mail *
Privé mobiel tel.nr. *
 
Betreft:
Opmerkingen
 
 

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »