MijnOnderwijsbureau


Heb je een vraag over de inlog in MijnOnderwijsbureau? In het inlogscherm vind je veel antwoorden: klik hier.
Bij veelgestelde vragen (hieronder) staat meer informatie over OSS. Heb je een andere vraag? Klik hier.

Veelgestelde vragen

Bij afwezigheid langer dan twee weken ziekte of verlof (PO) en langer dan één week wegens ziekte of verlof (VO) wordt uw vaste vergoeding reiskosten woon-werkverkeer stop gezet. U wordt hierover geinformeerd via een mail. Dit is conform CAO PO/CAO VO. Na herstel, na beëindiging van het verlof of bij het werken op arbeid-therapeutische basis dient u zelf het initiatief te nemen om de vergoeding weer aan te vragen via OSS.

 

Meestal is de oorzaak dat het aanvraagformulier wel is ingevuld, maar niet is verstuurd. De aanvraag staat dan in OSS nog onder het tabblad ‘te doen’ met status ‘indienen’ en wordt daarom niet door ons nog verwerkt. 

Check of u heeft ingediend: 
Klik in het menu links op de knop ‘te doen’. Staan hier aanvragen/declaraties? Klik dan de mutatie aan en volg de instructies op uw scherm. Om de mutatie echt door te sturen moet u op de knop  ‘verzenden’ klikken. 

Check de status van uw declaratie na indiening: 
Als u een declaratie heeft verzonden, kunt u onder de knop ‘Gedaan’ vervolgens uw ingediende mutatie terugvinden. Door te klikken op het ‘+’ teken links van de mutatieregel kunt u deze uitvouwen en de  status van de mutatie volgen. Een ingediende mutatie dient altijd eerst nog te worden gefiatteerd door een leidinggevende. Daarna kunnen wij de mutatie verwerken en uw declaratie uitbetalen. 

 


U kunt een vaste vergoeding woon-werkverkeer aanvragen (via OSS met de tegel Reiskosten Woon-Werkverkeer) wanneer er meer dan 7.1 km (PO) en 8 km (VO) enkele reis wordt gereisd. 

Bij een wijziging van het aantal kilometers of het aantal reisdagen geeft u de wijziging via hetzelfde formulier aan ons door. Dit geldt ook als u gaat werken op een andere school: zeer waarschijnlijk moet u dan ook uw reiskosten aanpassen. 

Bent u invaller, dan kunnen de reiskosten achteraf worden ingediend via de optie 'Declaratie reiskosten indienen'. Zie ook het instructiefilmpje op onze website. 

 
Het is mogelijk om gebruik te maken van het fietsplan, indien uw bestuur hiervoor gekozen heeft en u aan de voorwaarden voldoet. 
Informeer daarom voor de aankoop van uw fiets bij uw bestuur of het mogelijk is en van welke regeling gebruik gemaakt wordt. 
Er zijn enkele besturen die gebruik maken van Fiscfree. Aanmelding, verwerking en informatie gaat dan op een andere wijze.  
 
Lees hier Fietsplan - informatie Onderwijsbureau Meppel, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe de vergoeding wordt toegepast. 
 Als uw werktijdfactor (wtf) wijzigt dan kunt u met de tool ‘berekening netto salaris’ zelf uitrekenen wat uw salaris - behorende bij uw nieuwe wtf - wordt. Ook als u onbetaald verlof of ouderschapsverlof  opneemt kunt u uitrekenen wat uw salaris zal worden. U neemt van uw huidige salarisspecificatie alle gegevens exact over in de tool totdat de uitkomst van de tool gelijk is aan de salarisspecificatie. 

Vervolgens past u de wtf aan of u voert de wtf van de korting in. Hierna berekent het programma uw  nieuwe salaris. Als u het salaris per 1 augustus wilt berekenen, dient u ook nog rekening te houden met  de salarisperiodiek (zolang u nog niet op het maximum van uw salaris zit). 

alle veelgestelde vragen

Video's


Instructievideo Wijzigen contactgegevens in OSS

Instructievideo MijnOnderwijsbureau-Hoe werkt het

RTL4 Onderwijsbureau Meppel

Instructievideo ObM cafetariaregeling
alle video's

Stel je vraag


Voorletters *
Tussenvoegsel
Achternaam *
(Geboorte)naam *
Geboortedatum *
Werkgever *
School *
E-mail *
Privé mobiel tel.nr. *
 
Betreft:
Opmerkingen
 
 

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »