Sluitingsdata aanlevering salarismutaties


Uitbetaling mei 2019: tot en met 14 mei 2019 
Uitbetaling juni 2019: tot en met 14 juni 2019 

Graag ontvangen wij alle mutaties m.b.t. salarisuitbetaling (ruim) voor genoemde datum zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden en meegenomen kunnen worden in de eerstvolgende salarisbetaling.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

t. 0522-252299