Sluitingsdata aanlevering salarismutaties


Uitbetaling februari 2019: tot en met 14 februari 2019
Uitbetaling maart 2019: tot en met 14 maart 2019
Uitbetaling april 2019: tot en met 15 april 2019

Graag ontvangen wij alle mutaties m.b.t. salarisuitbetaling (ruim) voor genoemde datum zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden en meegenomen kunnen worden in de eerstvolgende salarisbetaling.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

t. 0522-252299