Sluitingsdata aanlevering salarismutaties


Uitbetaling oktober 2018: tot en met 15 oktober 2018
Uitbetaling november 2018: tot en met 14 november 2018

Graag ontvangen wij alle mutaties m.b.t. salarisuitbetaling (ruim) voor genoemde datum zodat deze tijdig verwerkt kunnen worden en meegenomen kunnen worden in de eerstvolgende salarisbetaling.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

t. 0522-252299