Scholing


Onze professionaliseringsactiviteiten zijn gericht op het versterken van onze schoolbesturen, directeuren/schoolleiders en direct betrokkenen om goede keuzes voor hun organisatie te kunnen maken. Dit doen wij onder andere met scholingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats op het kantoor van Onderwijsbureau Meppel, maar scholingen op locatie zijn ook mogelijk.

Wij bieden de volgende scholingen aan: 

Nieuwe schoolleiders 
Nieuwe schoolleiders worden geïnformeerd over de dienstverlening en werkwijze van Onderwijsbureau Meppel, alsmede over de systemen en tools, waaronder Tobias en OSS.  

Financieel management 
Financiële begrippen, investeren en afschrijven, de begroting, van schoolplan naar begro­ting.
 
Medezeggenschap voor schoolleiders 
Omgaan met de medezeggenschap, de rol van de schoolleider in de (professionalisering van de) mede­zeggenschapsraad.
 
Medezeggenschap & financiën (G)MR 
Van beleid naar begroting, balans en exploitatie en rechten en plichten op financieel gebied.
 
Verdiepingscursus Tobias voor schoolleiders 
Tips en trucs om het managementinformatiesysteem efficiënt en adequaat te kunnen gebruiken.
 
Verdiepingscursus Tobias voor BMT/bestuur 
Tips en trucs om het managementinformatiesysteem efficiënt en adequaat te kunnen gebruiken.

Scholingen (G)MR zijn bedoeld voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden die vallen onder een schoolbestuur dat aangesloten is bij Onderwijsbureau Meppel.

Medezeggenschap - basis (G)MR 
Informatie over wet- en regelgeving, taken en bevoegdheden van de (G)MR.
 
Medezeggenschap  - effectief (G)MR
Uitwisseling over  het functioneren   van de (G)MR, van binnen naar buiten. Hoe optimaliseer  je  de werking van de (G)MR en betrek je de achterban?

Medezeggenschap & formatie en taakbeleid (G)MR 
Inzicht in de samenhang van formatie, taakbeleid en financiën en handvaten om -in het proces van medezeggenschap- de juiste vragen te kunnen stellen.  


Voor meer informatie over scholing en maatwerkmogelijkheden kunt u contact opnemen via secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »