Scholing


Onze professionaliseringsactiviteiten zijn gericht op het versterken van onze schoolbesturen, directeuren en direct betrokkenen om goede keuzes voor hun organisatie te kunnen maken. Dit doen wij onder andere met scholingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats op het kantoor van Onderwijsbureau Meppel, maar scholingen op locatie zijn ook mogelijk.

Wij bieden de volgende scholingen aan:
 • Nieuwe directeuren 
  Nieuwe directeuren worden geïnformeerd over de dienstverlening en werkwijze van Onderwijsbureau Meppel, alsmede over de systemen en tools, waaronder Tobias en OSS.
 • (G)MR financieel
  Van beleid naar begroting, balans en exploitatie en rechten en plichten op financieel gebied.
 • Raet Verzuim Manager 
  Nieuwe gebruikers worden wegwijs gemaakt in het programma (of: de kennis kan ‘opgefrist’ worden).
 • Financieel management
  Basiskennis financiële begrippen, investeren en afschrijven, de begroting en van schoolplan naar begroting.
 • Verdiepingscursus Tobias voor schooldirecteuren
  Tips en trucs om het managementinformatiesysteem efficiënt en adequaat te kunnen gebruiken.
 • Verdiepingscursus Tobias voor BMT/bestuur
  Tips en trucs om het managementinformatiesysteem efficiënt en adequaat te kunnen gebruiken.
 • Medezeggenschap voor directeuren
  Omgaan met de medezeggenschap, de rol van de directeur in de (professionalisering van de) medezeggenschapsraad.
 • (G)MR basiscursus
  Informatie over wet- en regelgeving, taken en bevoegdheden en boordevol suggesties met betrekking tot het functioneren van de (G)MR in de praktijk. 
De scholing (g)mr is bedoeld voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden die vallen onder een schoolbestuur dat aangesloten is bij Onderwijsbureau Meppel.

Voor meer informatie over scholing en maatwerkmogelijkheden kunt u contact opnemen via secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nlCONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »