Tools & Formulieren PO

Onderstaand vindt u enkele tools die u kunt gebruiken bij het maken van bepaalde berekeningen. De tools zijn ontwikkeld in Excel. U moet dus over Excel beschikken om met de tools te kunnen werken. De berekeningen zijn indicatief. Aan de berekeningen kunt u geen rechten ontlenen.

Medewerkers werkzaam bij een bestuur aangesloten bij Onderwijsbureau Meppel hebben inloggegevens voor OSS. Zij kunnen m.i.v. 1 januari 2019 alleen nog digitaal dienstreizen/onkosten/reiskosten declareren via de juiste tegel in OSS
Instructiefilm Aanvraag Cafetariaregeling en Reiskosten woon-werkverkeer

De papieren versies van declaratieformulieren zijn alleen voor personen die geen OSS-account hebben (zoals oud-medewerkers, vrijwilligers, ouderraad e.d.).

 


CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »