Mantelcontracten


Door het afsluiten van mantelcontracten kunnen besturen, scholen en medewerkers profiteren van gunstige condities. Er zijn voordelige afspraken gemaakt en daar kunt u van profiteren!

Zorgverzekering

Friesland Zorgverzekeraar
(collectiviteitsnummer 334600)
(collectiviteitsnummer gepensioneerden 334607)
webpagina collectiviteit Friesland Zorgverzekeraar

Univé
(collectiviteitskorting alleen bij Zorg Vrij en Zorg geregeld, bij Voeg uw collectief toe kunt u Onderwijsbureau Meppel invullen)
webpagina collectiviteit Univé
premieoverzicht 2021 Univé
vergoedingenoverzicht 2021 Univé

Zilveren Kruis
webpagina collectiviteit Zilveren Kruis
(collectiviteitsnummer 207077747)

Ohra
webpagina collectiviteit Ohra VOS-ABB
(Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen)

Diversen

Diverse verzekeringen
Univé
(internetcode dB46rL65 contractnr 21489)

Lijfrenterekening
Aegon

AOV en WIA
Aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers

AOV informatie voor werkgevers
Onderwijsbureau Meppel verwerkt de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Loyalis voor medewerkers. Meerdere schoolbesturen hebben de AOV-verzekering inmiddels collectief voor de medewerkers geregeld. Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken bij het afsluiten van een collectieve AOV-verzekering een aantrekkelijke korting op de premie en een blanco medische acceptatie aan. Indien schoolbesturen van de medewerkers een bijdrage in de premie vragen, kan Onderwijsbureau Meppel ook deze inhoudingen verwerken. Meer informatie over de AOV kunt u bij uw persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site van Loyalis krijgen.

WGA
Schoolbesturen hebben de mogelijkheid eigen risicodrager voor de gedifferentieerde premie WGA te worden. Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken een aantrekkelijke korting op de premie van de WGA-verzekering aan. Loyalis kan schoolbesturen op organisatieniveau adviseren of het eigen risicodragerschap ten opzichte van de premie bij het UWV aantrekkelijk is en zonodig een vrijblijvende premie-opgave voor een verzekeringsdekking doen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u bij uw persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site van Loyalis krijgen.

Xerox
Maatschappelijk en verantwoord printen èn kosten besparen
Duurzaamheid is een punt dat bij elke school of schoolbestuur hoog in het vaandel staat. Scholen hebben een extra belangrijke rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: ze kunnen direct invloed uitoefenen door processen te verduurzamen, maar daarnaast bieden zij leerlingen een belangrijke “opvoeding” door duurzaam met het milieu om te gaan als vanzelfsprekend te beschouwen.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »