Over onsOnze dienstverleningVraagbaakInlogproblemen

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie personeel uit dienstMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCollectieve arbeidsovereenkomstNieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Levensloop - informatie

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht: werknemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van € 3.000,00 (inclusief het rendement over 2011) of meer, mogen nog gebruik blijven maken van de levensloopregeling. U mag in dat geval gewoon doorsparen tot 31 december 2021, het einde van de looptijd. Werknemers die gebruik hebben gemaakt van de 80%-regeling, mogen geen gebruik meer maken van de levensloopregeling.

Indien je gebruik kunt blijven maken van de levensloopregeling, blijven tot het einde van de looptijd de oude (fiscale) regels van de levensloopregeling gelden. Sinds 2012 is de opbouw van de levensloopverlofkorting vervallen, maar opgebouwde levensloopverlofkorting blijft behouden. Levensloopverlofkorting is een extra belastingkorting, deze korting bedraagt voor 2018 € 212,00 per jaar dat je hebt ingelegd in de levensloopregeling. Je krijgt nooit meer korting dan je aan belasting moet betalen.

Het spaarsaldo van de levensloop mocht alleen worden opgenomen om onbetaald verlof te compenseren. Nu mag je tijdens de looptijd van de regeling je tegoed in delen opnemen. Het saldo op de levenslooprekening is vrij opneembaar voor elk doel wat je maar wilt. Het spaartegoed wat aan het einde van de looptijd (31 december 2021) nog op de rekening staat komt dan in één keer vrij.

Opnemen levenslooptegoed:

Je kunt je levensloopsaldo opnemen voor verlof zoals onbetaald verlof (voor bv. een sabbatical),betaald of onbetaald ouderschapsverlof. Wanneer je verlof geniet wordt er een korting toegepast op je salaris, je mag je salaris dan aanvullen door saldo opname uit je levensloop. Je mag uit de levensloop niet meer saldo laten uit betalen dan de korting die wordt toegepast op je salaris.
Word je ziek tijdens de periode dat je levensloop opneemt, dan schort de periode levensloop niet op. Het eerste jaar dat je levensloop opneemt wordt zowel het werkgevers- als het werknemersdeel aan pensioenpremie door je betaald, tenzij werknemer en werkgever anders overeenkomen. Met de levensloopverlofkorting (een extra belastingkorting) wordt in de eerste maand of de eerste maanden rekening gehouden. Je krijgt nooit meer korting dan je aan belasting moet betalen.

Om 100% pensioenopbouw te behouden bij onbetaald verlof moet het saldo wat je wilt aanvullen vanuit de levensloop meer dan 70% bedragen van de korting van het salaris van het onbetaald verlof. Voorbeeld: Korting op je salaris voor het opnemen van onbetaald verlof is € 1.000,00. Het salaris dat je wilt aanvullen vanuit je opname levensverloop moet dan tenminste € 700,00 zijn.

Als het bedrag voor de inleg levensloop minder dan 70% van de korting wegens verlof bedraagt, is de pensioenopbouw in dezelfde verhouding als de inleg. Voorbeeld: Korting op je salaris voor het opnemen van onbetaald verlof is € 1.000,00 en het salaris wat je wilt aanvullen vanuit je opname levensloop is € 400,00, dan is dat 40% wat je aanvult voor het salaris en wordt er over het onbetaalde verlof ook maar voor 40% pensioen opgebouwd. Bij een lagere pensioenopbouw wordt er ook een lagere pensioenpremie ingehouden op je salaris.

Voor het opnemen van verlof dien je toestemming te hebben van je werkgever. Hiervoor kun je het opnameformulier levensloop downloaden. Dit formulier dien je volledig ingevuld te laten ondertekenen door het bestuur van je school.

Vervolgens stuur je het opnameformulier levenslooptegoed samen met een deblokkeringsformulier (op te vragen bij de verzekeringsmaatschappij/bank waar je je levensloop hebt geopend) naar Onderwijsbureau Meppel. Het formulier wordt door Onderwijsbureau Meppel ondertekend namens de werkgever en stuurt het formulier terug naar de verzekeringsmaatschappij/bank. De verzekeringsmaatschappij/bank maakt het geld over aan de werkgever en word aan je uitbetaald via je salaris.

Deze formulieren stuur je  minimaal twee maanden voorafgaand van het verlof naar Onderwijsbureau Meppel, Postbus 91, 7940 AB Meppel.

Wanneer je ouderschapsverlof opneemt in combinatie met levensloop, dan moet je ook de ingevulde tool ouderschapsverlof meesturen. Ook dit formulier dient minimaal twee maanden voor het ingaan van het verlof ondertekent naar het onderwijsbureau opgestuurd te worden.

  • Je kunt je levensloopsaldo volledig opnemen. Dan wordt er over het saldo wat staat op je levenslooprekening (inclusief rente) het percentage loonheffing bijzonder tarief ingehouden door je (voormalig) werkgever.
    Je moet een overzicht opvragen bij de verzekeringsmaatschappij/bank waar je je levensloop hebt geopend en stuurt dit naar Onderwijsbureau Meppel. Het formulier wordt door Onderwijsbureau Meppel ondertekend namens de werkgever en stuurt het formulier terug naar de verzekeringsmaatschappij/bank. De verzekeringsmaatschappij/bank maakt het geld over aan de werkgever en wordt aan je uitbetaald via je salaris.
    Je hebt ook recht op de levensloopverlofkorting. Bij het uitbetalen van het ontvangen bedrag wordt ook de levensloopverlofkorting verrekend. Bij het indienen van het overzicht bij Onderwijsbureau Meppel ook schriftelijk doorgeven in welke periode je inleg hebt gestort in je levenslooprekening.
  • Je kunt je levensloopsaldo ook in delen opnemen, je kunt het gebruiken voor bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, auto of keuken. Ook kun je het gebruiken voor extra aflossing van je hypotheek of lening of een vakantie. Houd er dan wel rekening mee dat je over het gedeelte dat je opneemt geen belastingvoordeel krijgt. Het bedrag wordt met het percentage loonheffing bijzonder tarief belast.
    Je hebt ook recht op de levensloopverlofkorting. Bij het uitbetalen van het ontvangen bedrag wordt ook de levensloopverlofkorting verrekend. Bij het indienen van het overzicht bij Onderwijsbureau Meppel dient je ook schriftelijk door te geven in welke periode je inleg hebt gestort in je levenslooprekening.
  • Omzetten van levenslooptegoed in pensioen mag wel als de volledige pensioenregeling daarbij blijft voldoen aan de wettelijke pensioenvoorwaarden. Je kunt hierover contact opnemen met het ABP die je hierover meer inlichtingen kan verstrekken. De levensloopverlofkorting geldt dan echter niet. Dit laatste is ook het geval als het levenslooptegoed na overlijden naar de erfgenamen van de werknemer gaat.

Ben je niet meer in loondienst en je wilt je levensloopsaldo uit laten betalen dan moet je het overzicht wat je hebt opgevraagd bij de verzekeringsmaatschappij/bank sturen naar de laatste actuele werkgever die de laatste storting in de levensloopregeling voor je heeft verricht. De verzekeringsmaatschappij/bank maakt het geld over aan de werkgever en de werkgever gaat het aan je uitbetalen.
Je hebt ook recht op de levensloopverlofkorting. Bij het uitbetalen van het ontvangen bedrag wordt ook de levensloopverlofkorting verrekend. Je kunt schriftelijk doorgeven in welke periode je inleg hebt gestort in je levenslooprekening.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.

of stuur een e-mail naar info@obmeppel.nl