Branchecode


Bravo

Onderwijsbureau Meppel is lid van de brancheorganisatie BRAVO: BRAnchevereniging voor onderwijsbedrijfsVOering. BRAVO is in mei 2008 opgericht door veertien onderwijsdienstverleners om de krachten te bundelen.

De leden van BRAVO werken met overtuiging voor de besturen en leerkrachten en waar nodig breken ze een lans voor de randvoorwaarden van goed onderwijs. Door bijvoorbeeld signalen af te geven aan het ministerie van OCW, de Belastingdienst, Vervangingsfonds, accountants en andere externe instanties over de uitvoerbaarheid en vereenvoudiging(!) van regelgeving. De leden van BRAVO zien als geen ander dat de druk op schoolbesturen toeneemt als gevolg van de veranderingen in het onderwijsbestel. De leden verzorgen gezamenlijk zo’n 95% van de administratie van schoolbesturen in het primair onderwijs.

Wij zien een integere manier van werken als een professionele verantwoordelijkheid. Daarom conformeren wij ons aan de branchecode zoals deze 10 december 2009 is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de brancheorganisatie.

Voor meer informatie, zie: Branchecode BRAVO

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »