OBM_bellenblazen-2-mb.jpg

Scholing

Scholingen 2017-2018

De scholingen (g)mr en (beginnende) leden RvT zijn bedoeld voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden of raden van toezicht die vallen onder een schoolbestuur dat aangesloten is bij Onderwijsbureau Meppel.

Scholing (g)mr

(G)mr-leden die net starten of hun kennis willen opfrissen kunnen terecht op de scholingsbijeenkomsten voor (g)mr-leden. Het zijn twee dagdelen/avonden boordevol informatie over wet- en regelgeving, taken en bevoegdheden en praktische tips met betrekking to het functioneren van de (g)mr. Communicatie over en weer speelt een sleutelrol. Er is tijdens de scholing ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De scholing kan op locatie gegeven worden en de inhoud kan in onderling overleg worden vastgesteld. Voor meer informatie over scholing en maatwerkmogelijkheden kunt u contact opnemen via secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl

Scholing (g)mr financieel

en die hun kennis op het gebied van financiën willen uitbreiden en deze kennis willen toepassen in de(g)mr. Van beleid naar begroting, balans en exploitatie, wat zijn de rechten en plichten op financieel gebied komen als onderwerp aan bod. Voor meer informatie over de scholing kunt u contact opnemen via secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl.

Bijeenkomst (beginnende) leden Raad van Toezicht

Voor veel beginnende  toezichthouders is het onderwijsveld een nieuw terrein met specifieke wet- en regelgeving en vakjargon. In deze bijeenkomst voor beginnende toezichthouders wordt u in korte tijd wegwijs gemaakt in de belangrijkste zaken die binnen het primair onderwijs spelen.  Hierdoor beschikt u na afloop over globale basiskennis die u in staat stelt om beter toegerust mee te praten en mee te beslissen. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen via secretariaat@onderwijsbureau-meppel.nl.

Links

Hier vindt u meer informatie omtrent reglementen en statuten (g)mr