OBM_bellenblazen-2-mb.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Mantelcontracten

Door het afsluiten van mantelcontracten kunnen besturen, scholen en medewerkers profiteren van gunstige condities. Er zijn voordelige afspraken gemaakt en daar kunt u van profiteren!

Zorgverzekering

Friesland Zorgverzekeraar

(collectiviteitsnummer 334600) 
(collectiviteitsnummer gepensioneerden 334607) 

webpagina collectiviteit Friesland Zorgverzekeraar

Univé 
(collectiviteitsnummer 21489) 

Let op: op de 'webpagina collectiviteit' bij 'collectieve korting en extra voordeel via uw werkgever of vereniging' Onderwijsbureau Meppel invullen i.p.v. het collectiviteitsnummer

webpagina collectiviteit Univé 
premieoverzicht 2018
vergoedingenoverzicht 2018
 
 
Zilveren Kruis  
webpagina collectiviteit Zilveren Kruis 
(
collectiviteitsnummer 207077747) 

 

Ohra
webpagina collectiviteit Ohra VOS-ABB
(Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen)


Diversen

 
Diverse verzekeringen  
Univé
(internetcode dB46rL65 contractnr 21489)   
 
Lijfrenterekening
Aegon
 
IPAP en WIA

Aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers

 

IPAP informatie voor werkgevers
Onderwijsbureau Meppel verwerkt de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) van Loyalis voor medewerkers. Meerdere schoolbesturen hebben de IPAP-verzekering inmiddels collectief voor de medewerkers geregeld. Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken bij het afsluiten van een collectieve IPAP-verzekering een aantrekkelijke korting op de premie en een blanco medische acceptatie aan. Indien schoolbesturen van de medewerkers een bijdrage in de premie vragen, kan Onderwijsbureau Meppel ook deze inhoudingen verwerken. Meer informatie over de IPAP kunt u bij uw persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site http://www.loyalis.nl/default.asp krijgen.

 

WGA
Schoolbesturen hebben de mogelijkheid eigen risicodrager voor de gedifferentieerde premie WGA te worden. Loyalis biedt de schoolbesturen die van de diensten van Onderwijsbureau Meppel gebruik maken een aantrekkelijke korting op de premie van de WGA-verzekering aan. Loyalis kan schoolbesturen op organisatieniveau adviseren of het eigen risicodragerschap ten opzichte van de premie bij het UWV aantrekkelijk is en zonodig een vrijblijvende premie-opgave voor een verzekeringsdekking doen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u bij uw persoonlijke adviseur van Loyalis of via de site van Loyalis


Xerox

Maatschappelijk en verantwoord printen èn kosten besparen
Duurzaamheid is een punt dat bij elke school of schoolbestuur hoog in het vaandel staat. Scholen hebben een extra belangrijke rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: ze kunnen direct invloed uitoefenen door processen te verduurzamen, maar daarnaast bieden zij leerlingen een belangrijke “opvoeding” door duurzaam met het milieu om te gaan als vanzelfsprekend te beschouwen.