OBM_jongen_kompas.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Wederzijdse betrokkenheid

Wederzijdse betrokkenheid: hoe werkt dat in de praktijk?

Wij kennen onze schoolbesturen, maar onze besturen kennen elkaar ook!
Iedere twee maanden faciliteren wij een leer-werkbijeenkomst van bestuurders (het Fredeshiemoverleg). Wij informeren u daar over actualiteiten in wet- en regelgeving en op vraag van onze schoolbesturen diepen wij onderwerpen verder uit. Het is ook een platform voor inspiratie en ervaringsuitwisseling, het wiel hoeft immers niet meer dan eens te worden uitgevonden. Samen sta je sterker, ook naar partijen buiten uw organisatie!  

Veel bestuurders maken deel uit van werkgroepen met specifieke thema’s als Human Resource Management, Bestuursportaal en Planning & Control. Samen onderzoeken we wat ontwikkeld moet worden en hoe instrumenten eruit zouden moeten zien. De resultaten komen terug op het Fredeshiemoverleg.

De directie voert regelmatig evaluatiegesprekken met de schoolbesturen om te zorgen dat de kwaliteit hoog blijft en het aanbod afgestemd blijft op de vraag. De resultaten van de gesprekken worden intern besproken, acties worden uitgezet en de voortgang wordt gevolgd.