OBM_jongen_kompas.jpg

Vertrouwd, verbindend en verrijkend

Schoolbesturen kunnen erop vertrouwen dat wij ons werk deskundig, efficiënt en professioneel doen. De informatie is correct, duidelijk en er zijn korte lijnen. Wij nemen werk uit handen zonder het stuur over te nemen. Wij geven schoolbesturen zoveel mogelijk inzicht in ons handelen en informeren hen over de materie en mogelijke alternatieven, zodat een schoolbestuur zelf keuzes kan maken.

Verbinding zorgt voor afstemming en continuïteit en maakt hoge kwaliteit mogelijk. Verbinding vindt plaats op meerdere niveaus, zowel intern als extern. Verbinding leidt tot integrale dienstverlening, samenhangende adviezen en een open, dynamische cultuur. Wij zijn trots op de unieke sfeer die kenmerkend is voor ons bureau: betrokken, enthousiast en persoonlijk. 

Verrijking geeft de meerwaarde aan die wij voor onze schoolbesturen zijn. Die zit in de hoge kwaliteit van onze dienstverlening en het gebruik van geavanceerde systemen, maar ook in het voortdurend zoeken naar nieuwe en betere middelen, methodieken of instrumenten om onze schoolbesturen adequaat en op maat te ondersteunen. Ook onze manier van werken zien wij als een meerwaarde: wij zijn betrokken op onze schoolbesturen, geven gevraagd en ongevraagd advies en informeren en inspireren hen.