OBM_jongen_kompas.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Missie

Scholen hebben de maatschappelijke opdracht om leerlingen toe te rusten voor een goede plek in de samenleving, zowel in kwalitatief als sociaal opzicht. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht hieraan (indirect) bij te dragen door het beste van ons zelf te geven. Op deze wijze bouwen wij mee aan een goede samenleving. Wij nemen werk uit handen van bestuurders en managers op het gebied van administratie, beheer en beleid, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

De basis voor onze werkwijze is onderlinge verbondenheid, wederzijdse betrokkenheid en positieve afhankelijkheid van zowel schoolbesturen als medewerkers (solidariteit). Onze manier van werken kenmerkt zich door een cultuur waarin niet direct wordt gedacht aan economische waarde, maar vooral aan het benutten van ieders talenten (subsidiariteit) en aan het creëren van gezamenlijke groei.

De ondersteuning van schoolbesturen vindt in samenhang plaats door diverse beleidsterreinen te integreren in uitvoering en advies. De inrichting van onze organisatie is zoals schoolbesturen van ons verwachten: een platte organisatie met korte lijnen, heldere afspraken en een slagvaardige besluitvorming. De werkomgeving is zodanig ingericht dat de capaciteiten van de medewerkers het best tot hun recht komen en de dienstverlening optimaal vorm kan worden gegeven.