OBM_jongen_kompas.jpg

Kernwaarden

Kernwaarden zijn voor ons de maatstaven met behulp waarvan wij en de schoolbesturen ons gedrag kunnen beoordelen. Het gaat om die zaken die wij collectief goed vinden en waarnaar wij willen streven. Kernwaarden zeggen iets over onze manier van werken, maar ook iets over onze verantwoordelijkheden richting onze schoolbesturen.

Duurzaam, professioneel en ondernemend zijn onze kernwaarden. Hierna werken wij deze verder uit door middel van de drieslag levenshouding, werkhouding en toekomstgerichte houding.