OBM_jongen_kompas.jpg

Duurzaamheid

Bij het streven naar hoogwaardige dienstverlening houden wij rekening met de effecten van de werkzaamheden op het milieu en op de menselijk aspecten. Wij geloven dat een balans tussen een goede bedrijfsvoering, goed werkgeverschap, binding met de schoolbesturen en een groen milieu, leidt tot betere resultaten voor zowel de schoolbesturen als voor het bureau. Voor ons is dat “duurzaam” ondernemen. Duurzaam in de zin van verbindingen creëren, elkaar ruimte en vertrouwen geven, betrokken zijn op elkaar, persoonlijke aandacht en respect voor elkaar en de omgeving. Duurzaam ondernemen is voor ons een bewuste keuze, geen wettelijke verplichting. Wij hebben deze keuze gemaakt en realiseren ons dat dat van ons ook wat vraagt, namelijk: “De daad bij het woord voegen”.