OBM_jongen_kompas.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Het bureau

Onderwijsbureau Meppel is het uitvoerend bureau van de Vereniging Onderwijsbureau Meppel in coöperatief verband U.A. Deze vereniging is sinds 12 april 2013 de rechtsopvolger van de Stichting Onderwijsbureau voor Katholiek Onderwijs. De stichting is in 1987 door een aantal katholieke schoolbesturen opgericht. 

Sinds 2004 leveren wij ook diensten aan niet-katholieke schoolbesturen. Dat heeft geleid tot een sterke groei van het bureau. Hierdoor is ruimte ontstaan voor innovatieve en structurele oplossingen voor wat betreft het aanbod. De kwaliteit wordt op deze wijze op de langere termijn gegarandeerd. Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties. De kernwoorden daarbij zijn vertrouwd, verbindend en verrijkend.

Onze werkzaamheden zijn te onderscheiden in administratie, beheer en advisering. Ze worden uitgevoerd binnen het kader van de zes beleidsterreinen waarmee een schoolbestuur te maken heeft: bestuur- en managementondersteuning, personele zaken, financiële zaken, materiële zaken, identiteit en onderwijs.

Momenteel werken er 83 medewerkers voor ruim 450 scholen en 60 (school)besturen ter ondersteuning van de bestuurders, de bovenschools managers en de leden van de schooldirectie.