OBM_meisje_door_raam.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Payrolling

U heeft de laatste jaren als onderwijs­instel­ling steeds meer eigen verantwoordelijkheden gekre­gen. De voordelen, maar ook de nadelen daarvan heeft u inmiddels ervaren. Samen met veranderen­de wet- en regelgeving, ver­grij­­zing, wisselen­de leerlingenaantallen en dynamische vraag op de arbeidsmarkt levert dit vraagstukken op voor uw interne organi­sa­tie. Binnen het onderwijs wordt hierdoor steeds vaker gebruik gemaakt van pay­rol­ling. Omdat wij van mening zijn dat onze schoolbe­stu­ren en scholen recht hebben op de meest adequate dienstverlening zijn wij, gezamen­lijk met Onderwijsbureau Twente, Cabo Doe­tin­chem en Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden, een samenwerking aangegaan met Randstad Payroll Solutions (sinds 1 januari 2012 is P/flex verder gegaan onder de nieuwe naam Randstad Payroll Solutions) voor wat betreft payrolling. Randstad Payroll Solutions is binnen Randstad Neder­land dé specialist op het gebied van payrol­ling. U als onderwijsin­stel­ling werft en selecteert zelf de juiste medewerker en Randstad Payroll Solutions neemt deze medewer­ker vervolgens in dienst. Randstad Payroll Solutions neemt het juridisch werkgeverschap van u over, zodat u toekomstige wachtgeldverplichtingen voor­komt.

Voor meer informatie: info@onderwijsbureau-meppel.nl