OBM_meisje_verrekijker.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Onderwijs

Onze adviseurs helpen schoolbesturen bij de ontwikkeling van een visie op onderwijs waarin zingeving, heldere waarden, inhoud, verantwoordelijkheid en betrokkenheid de basis vormen. Goed onderwijs start volgens ons met het bevorderen van de cultuur en de kwaliteit binnen het primaire proces. Om dit te realiseren is een consistent beleid noodzakelijk, waarbij investeren in de attitude, het handelen en het gedrag van leraren de sleutel vormt. Wij adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van dit beleid.

Voor meer informatie: info@onderwijsbureau-meppel.nl 

Links