OBM_meisje_verrekijker.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

BMO

Bestuur- en managementondersteuning

Wij informeren en adviseren schoolbesturen over de meest recente ontwikkelingen in het onderwijs. Via ondermeer nieuwsbrieven en leer/werkbijeenkomsten brengen wij de ontwikkelingen onder ieders aandacht en wijzen wij schoolbesturen op de mogelijke consequenties ervan. Waar mogelijk worden formats ontwikkeld die kunnen worden overgenomen en aangepast om te implementeren in de eigen organisatie. Wij initiëren pilots om in samenwerking met schoolbesturen instrumenten te ontwikkelen die schoolbesturen in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Wij begeleiden bij de ontwikkeling van beleid, bij bestuurlijke reorganisaties, bij fusies, bij samenwerking en bij het stichten van nieuwe scholen.

Voor meer informatie: info@onderwijsbureau-meppel.nl