OBM_jongen_verrekijker.jpg

onderwijsbureau meppel

Waar staan wij voor:

Wij zijn een bureau van en voor schoolbesturen dat, op basis van wederzijdse betrokkenheid, integrale dienstverlening levert aan onderwijsorganisaties.

Medewerkerontwikkeling

Het is aan de schoolbesturen om door goed HRM-beleid hun leraren te faciliteren om zich zo te professionaliseren dat zij hun beroep ten volle kunnen uitoefenen. Hier zijn afsrpaekn over gemaakt in het Bestuursakkoord en de Cao. Goed gekozen instrumenten kunnen erbij ondersteunen, zoals:

  • MOOI-medewerkerontwikkeling is een interactief HRM-instrument dat de medewerker de gereedschappen geeft om zelf richting te geven aan het continue proces van bekwamen en bekwaam blijven. MOOI-medewerkerontwikkeling voedt het begrip ‘een leven lang leren’ en legt dit vast. Collegiale consultatie en teamontwikkeling wordt aangemoedigd. MOOI-medewerkerontwikkeling is ontwikkeld vanuit de samenwerking tussen Kwalifier (het overlegplatform van vier onderwijsbureaus) en Coo7. Exclusief voor schoolbesturen die zijn aangesloten bij één van deze onderwijsbureaus, zijn drie varianten ontwikkeld: MOOI-Lite, MOOI-Basis en MOOI Plus. MOOI sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen rondom het Lerarenregister en Schoolleidersregister.
  • Talent Management van Raet is geplaatst binnen de e-HRM-portal Youforce. Het onderdeel Performance Management ondersteunt in het proces van voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen en geeft inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van uw medewerkers. De module medewerkerontwikkeling is online toegankelijk voor zowel de leidinggevende als de medewerker en de HR-professional. De gesprekken die onderdeel zijn van uw HR-cyclus kunnen voorbereid worden volgens gestandaardiseerde documenten. Hierdoor wordt meteen een dossier aangelegd. De resultaten van de gesprekken worden online vastgelegd, zodat hierop gestuurd en gemeten kan worden en erover kan worden gerapporteerd. Nieuwsgierig wat Talent management uw organisatie kan opleveren? Klik hier

Neem voor meer informatie contact met ons op.